Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Diz Mr

Diz Mr Nedir?

Diz MR; sağlık sektöründe en çok kullanılan tanı araç gereçleri arasında yer almaktadır. Genellikle dizini çarptığında ya da trafik kazasında buna benzer ağır ya da hafif atlatılan kazalarda dizin aldığı darbeler önemsenmemektedir.

Ama dizde oluşan darbeler ve ağrıları önemsenmesi gerekir. Çünkü önemsenmezse ciddi problemlere sebep olabilecek noktaya gelebilir. Tıp alanındaki en büyük çalışmalardan birisi de diz mr uygulamalarıdır. Yaşanan kaza durumlarından sonra dizdeki hasarları tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Diz ekleminin ve çevresindeki yumuşak dokuların ayrıntılı görüntüleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme olarak bilinen güçlü bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. MR görüntüleme, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun iç yapısını net bir şekilde gösterir.

Bu, doktorların kıkırdak, bağlar, tendonlar, kemikler ve diz eklemini oluşturan diğer yapıları net bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır. Diz MR, özellikle spor yaralanmaları, kronik ağrılar, kireçlenme (osteoartrit) ve diğer diz sorunları için çok önemlidir. Bu yöntem, ağrının kaynağını bulmaya yardımcı olur, hasarın derecesini değerlendirir ve en iyi tedavi seçeneklerini belirler.

Diz MR görüntüleme işlemleri genellikle ağrılı veya rahatsız değildir ve hastaların özel bir hazırlık yapmaları gerekmez. MR makinesine yerleştirildikten sonra hastalar manyetik alan içerisinde tutulur ve radyo dalgaları diz bölgesine yönlendirilir. Bu işlem, vücudun çeşitli dokularından çeşitli sinyaller alır ve daha sonra bu sinyaller bilgisayar tarafından işlenir ve ayrıntılı kesitsel görüntüler oluşturur.

Diz MR görüntülemesi, yumuşak dokuların durumunu incelemek için diğer görüntüleme yöntemlerinden daha iyi sonuçlar sağlar. Bağ hasarları, kıkırdak sorunları ve menisküs yırtıkları gibi durumlar MR görüntüleme ile çok daha net bir şekilde tespit edilebilir.

Doktorlar, diz MR görüntülerini kullanarak hastalar için en uygun tedavi planını oluşturabilirler. Bu, cerrahi müdahale gerektiren durumların doğru bir şekilde belirlenmesine, gereksiz operasyonların önlenmesine ve tedavi sürecini etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Tedavi sonrası iyileşme sürecini izlemek ve hastanın durumunu değerlendirmek için MR görüntüleme de önemlidir. Diz sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, diz MR hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde önemli avantajlar sunar.

Diz Emarı Nasıl Çekilir?

Diz emarı çekimi sırasında diz kısmında yaşanan sorunların ortaya konulabilmesi için uygun şekilde görüntü alınması gerekir. Diz mr çekiminden önce hastanın bazı konulara dikkat etmesi gerekir. Öncelikle hastanın üzerinden metal hiçbir şey bulunmaması gerekir.

READ  Kardiyak Emar

Bunların içerisinde takı aksesuarları dâhil yine kemer, kart ya da bozuk para hastanın üzerinde bulunmaması gerekenlerdir. Diz mr sırasında hastanın vücudunda da metal bulunmuyor olması gerekir. Hasta hazırlığı hastanın hangi hastanede olduğuna göre değişir.

Bazı durumlarda gerek kalmaz. Bazı durumlarda bütün metaller çıkartılır. Bazılarında ise istenilen bazı metaller çıkartılır. Önemli olan doğru bir görüntü için hastanın üzerinde metal bir şeyin bulunmuyor olmasıdır.

Açık Emar Yöntemiyle Diz Emar Çekimi

Açık emar hasta kişilere farklı bir konfor sağlar.  Kapalı emarda emar yaptırmak istemeyen bütün hastalara açık emarla diz emarı yaptırabilir. Diz mr çekimi yaklaşık olarak 25 30 dakika  seklinde süren bu işlemde en önemli husus hastanın hiçbir şekilde hareket etmemesidir.

Diz mr konusunda açık emarın  tercih edilmemesinin en büyük sebebi başta hastanın kapalı emare karşı anti patik duygular beslemesi, bunun yanında hastanın uygun pozisyonda bir türlü alamıyor olması gelmektedir. Bununla birlikte hastanın kendi başına hareket edemiyor olması, nedeni ile kapalı emarda- sağlıklı bir emar çekilememektedir.

Bu yüzden bu hastaların sağlıklı bir şekilde  görüntülerinin alınabilmesi için açık emar  yöntemi kullanılır. Ayrıca açık emar da hastanın uzun süre sabit kalması istenmez sadece emar sürecinde görüntüler alınırken sabit kalması istenir. Geriye kalan kısımda hareketi rahattır.

Diz Emarı Neden İstenir?

Diz bölgesinde oluşmuş rahatsızlıklar fiziksel tedavi ile ortaya koyulamayabilir. Bu yüzden hastadan diz emarı istenir. Hastaya net bir teşhis konulabilmesi adına diz emarı doktor tarafından kesin olarak istenir. Diz mr özellikle trafik kazaları gibi durumlarda hiç bekletilmeden alınır.

Doktor için diz emarı görsel bir kanıt niteliği taşır. Hastanın dizinin hangi bölgesinde sorun olduğunu ortaya koyan bu görüntüler sayesinde doktor hastaya teşhis koyar. Buna uygun tedavi başlatır.

Diz emarında hastanın üzerindeki tüm metal eşyaların çıkartılması ile emar işlemi gerçekleştirilir. Bu görüntü alma işlemi bazı durumlarda daha çok hastanın durumuna göre hastaya hasta kıyafeti de giydirilebilir.

Diz Emar Nerede Çekilir?

Eğer hasta sürekli dizlerinin ağrıdığını şikâyet ediyorsa her ne kadar sıradan bir ağrı gibi görünse de hastanın durumunu net olarak belirleyebilmek adına diz mr çekimi yapılır. Diz emarı çekimi özellikle yaşlılarda veya spor ya da daha önemli olaylar da trafik kazaları gibi travmalara neden olan durumlarda hasta dinlenmeden direkt çekilmektedir.

READ  Enteroklizis

Hangi hastaneye bu şikâyetle doktora gittiyseniz doktor sizi fiziksel bir tedaviye alır. Dizinizdeki problem dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor ise diz mr çekinmeniz için  yönlendirir.

Diz emarı öze hastanelerde, devlet hastanelerinde, özel olarak kurulmuş görüntü merkezlerinde çektirebilirsiniz.  Acil durumlarda devlet hastanelerinin acil servisini ya da size yakın özel sağlık merkezlerini tercih etmeniz gerekir.

Modern tıbbın sunduğu en etkili görüntüleme yöntemlerinden biri olan Diz Emar (MR), diz ekleminin ve onu çevreleyen yumuşak dokuların kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanır. Sonuç olarak, diz problemlerinin teşhisi ve tedavisi için sıklıkla tercih edilir. Hastanelerin radyoloji bölümleri, özel tıp merkezleri veya görüntüleme merkezleri genellikle dizemar çekimi yapmaktadır.

Bu tesisler, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmek için gelişmiş MR cihazlarına ve uzman personele sahiptir. Doktorun tavsiyesi, merkezin teknik kapasitesi ve hastanın rahatlığı, genellikle dizemar çekimi yapılacak yer seçiminde önemli bir rol oynar.

Diz Emar çekimi için bir yer seçerken, cihazın kalitesi ve çekim yapacak sağlık personelinin deneyimi çok önemlidir. Yüksek alan gücüne sahip MR cihazları, karmaşık diz sorunlarının teşhisinde çok önemlidir. Ayrıca, deneyimli radyoloji teknisyenleri ve radyologlar, görüntüleme sürecini doğru bir şekilde yöneterek en net ve anlamlı görüntüler elde edilmesini sağlar. Bu nedenle, diz Emar çekimi için tercih edilecek yerin teknolojik donanıma sahip olması ve uzman sağlık uzmanları tarafından desteklenmesi çok önemlidir.

Diz Emar çekimi yapılırken hastanın rahatlığı ve konforu önemlidir. MR cihazının tasarımı, çekim sırasında hastanın hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Bazı hastalar için bu süreç zorlayıcı olabilir, özellikle kloztofobi olarak bilinen kapalı alan korkusu olanlar. Bu nedenle, bazı merkezlerde açık MR cihazları tercih edilerek hasta memnuniyetini artırmak amaçlanmaktadır.

Hasta, çekim öncesi MR taraması hakkında bilgilendirilir ve çekim sırasında rahatlamasına yardımcı olacak tavsiyelerde bulunulabilir. Diz Emar çekimi, teşhisin doğruluğu ve tedavi planlamasının etkinliği için çok önemli bir adım olduğundan, hasta ihtiyaçlarının merkez seçimi ve çekim sürecinde dikkate alınması çok önemlidir.

READ  Mamografi

Diz Emar Hakkında Bazı Bilgiler

Her diz hastalığı birbirinden farklı sonuçlar doğurmaktadır. O yüzden hastada hangi diz sorunu ya da hangi hastalığın olduğunun teşhisi ancak diz mr ile ortaya çıkar. Başta hasta şunu bilmelidir ki dizde olan bir problemin ağrısı daha sonra ortaya çıkabilir.

Bunun için ilgili sağlık kurumlarına gidip diz mr çektirerek durumun incelenmesini sağlamanız gerekir. Emar çektirmek hastayı zora sokmayacak bir durumdur. Diz emar alınırken yaklaşık olarak 30 dakikalık bir süre içerisinde görüntüleme işlemi tamamlanır.

Diz mr sonucunun çıkması hastanın acil olmasına göre bu durum değişmektedir. Ancak hasta şunu bilmelidir ki gidip diz emarı çektirdiğinde en geç 1 gün içerisinde bu emarlar hazırlanmış olur. Hatta bu emarların bazıları CD’ye aktarılarak hastalara verilir.

Eğer ki hastanın durumunun kötü olduğu varsayılır ve erken teşhis konulmaya çalışılırsa bu hasta için daha çabuk sonuçlar elde edilmeye çalışılır. Diz mr çekilen alan manyetik bir alandır ve radyo dalgaları kullanılarak diz emarı çekilmektedir.

Diz Emar Nasıl Çekilir?

Öncelikle hasta için hazırlık yapılır hastadan üzerindeki bütün metalleri çıkarması istenir. Bunların içinde kemer bozuk para, ya da  buna benzer diğer metaller dâhildir. Diz emar çekimi sırasında emar çekilecek olan diz emar çekilecek olan tarafa doğru uygun pozisyona getirilir.

Görüntü alınacak tarafa çevrilir ve sabitlenir. Emar sırasında hasta bir acı, yanma hissetmez ancak sadece emar aletinin çıkardığı bir ses ortama yayılır. Bundan hastalarının tedirgin almaması gerekir. Burada hastanın dikkat etmesi gerektiği konulardan bir tanesi dizini oynatmaması istendiğinde kesinlikle hareket etmemelidir.

Eğer hasta dizini sabit tutmak konusunda sorunlar yaşıyorsa diz sabitlenerek tekrar görüntü alınır. Diz mr çekimi sırasında dizin sabit kalması görüntünün daha net çıkmasını sağlar. Ayrıca doktor farklı bir bölge için tekrar diz mr isterse doktorun bu isteğini yerine getirmek için tekrar hastadan diz emarı görüntüsü alınır.

Diz MR Fiyatları 2024

Diz emar fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.