Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri Nedir?

Laboratuvar Hizmetleri; İnsan yaşamı düz bir çizgi değil ve yaşamın kendi içinde kimi zaman çok farklı beklenmedik istenmedik durumlar ortaya çıkabiliyor. Sağlık ise son derece önemli olan bir konu. Kişinin neresinde bir sağlık sorunu var ise canının ister istemez orada olduğunu düşünüyor.

O yüzden de yaşadığı sağlık sorununa bağlı olarak ilgili uzmana gidiliyor. Kimi zaman da gidilen doktorlar belli bir takım bulgular elde etmek için laboratuvar hizmetleri alınmasını istiyor.

Çeşitli tıbbi, bilimsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan çeşitli testler ve analizler laboratuvar hizmetlerinin bir parçasıdır. Kan testleri, idrar analizleri ve doku örneklerinin incelenmesi gibi sağlık durumlarının değerlendirilmesi için tıbbi laboratuvar hizmetleri çok önemlidir. Bu testler, hastalıkları teşhis etmek, tedavinin uygulanması ve hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılan deneyler, bilimsel laboratuvar hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Kimyasal analizler, malzeme karakterizasyonu ve biyolojik testler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda hizmetler sağlar. Üretim süreçlerinde kalite kontrolü, ürün geliştirme ve yenilikçilik alanlarında kullanılan testler, endüstriyel laboratuvar hizmetleri olarak bilinir.

Bu hizmetler, endüstriyel işletmelerin üretim kalitesini ve ürünlerin güvenliğini artırır. Laboratuvar hizmetleri, doğru sonuçlar elde etmek ve güvenilir veri sağlamak için sağlık, bilim ve endüstri alanlarında çok önemlidir.

Neden Gereksinim Duyulur?

Üstte belirtilen konuyu biraz daha açmak gerekir ise kişi örneğin halsizlik, kendini iyi hissetmeme gibi bir durum ile doktora gittiği zaman doktor yapmış olduğu ilk muayenede halsizliğin nedenini bulamaz ise o zaman tam olarak nedeni bulabilmek için belli başlı bazı tetkikler isteyebiliyor.

Çünkü halsizliğin anemi gibi, vücutta enfeksiyon gibi çok farklı sebepleri olabiliyor. Teşhisin doğru konulması ve tedavi sürecinin sağlıklı yürütülmesi için mutlaka başta kan tahlili olmak üzere birçok tahlil gerekli olabiliyor.

Bunun yanında kişinin böbreğinde taş oluşması, göğsünde kitle bulunması gibi durumlarda ilgili kütle ile ilgili olarak patalojik testler yapılması gerekebiliyor. Kitlenin neden olduğu, ne oranda risk içerdiği gibi durumlar tüm bu testlerde ortaya çıkabiliyor.

READ  Erkek Check Up

Yine idrar yanması, sık sık idrara çıkma probleminin farklı nedenleri olabiliyor ki bu noktada da tam tanı konabilmesi için idrar tahlilinin başta olmak üzere birçok tahlil gerekli oluyor. Bu durumda da laboratuar hizmeti alınıyor. Bu örnekler elbette çoğaltılabilir.

Laboratuar Hizmetleri Yapılabilmesi İçin Gerekenler

Laboratuvar hizmetleri genelde gidilen hastanenin ya da tıp merkezinin kendi bünyesinde verilen bir hizmet olmakla beraber, aile hekimliklerinin bir kısmında, tam teşekküllü olmayan hastanelerde ya da çok özel tetkik gerektiren durumlarda tıbbi tahlil laboratuarları da bulunabiliyor. Ama ister başlı başına bir merkez olsun, ister bir hastanenin kendi içinde olan bir yer mutlaka ilgili yönetmeliğe uygun olarak açılmış olan bir yer olması gerekiyor.

Bu merkezler eğer hastane bünyesinde ise yönetmeliğin istediği ve belirlediği ölçülerde bir alan ve bünyesinde yine yönetmeliğin istediği özelliklerde uzmanların çalışması gerekiyor.

Biyolog, mikrobiyoloji uzmanı, kimyager gibi uzmanların yanı sıra, istenen sayıda diğer sağlık uzmanlarının ve bu alanda uzmanlaşmış tıp hekimlerinin çalışması gerekiyor. Yine bu noktada her laboratuar hizmeti alınan her alanda yani tüm tetkikleri yapacak diye bir kuralı bulunmuyor ama açılırken ve hizmet verir iken kapsamını tam olarak bildirmesi ve ona uygun hizmet vermesi gerekiyor.

Temel Hizmetler Nelerdir?

Laboratuvar hizmetleri kapsamı son derece geniştir ve kimi zaman kurumdan kuruma değişmekle beraber ana başlıklar altında toplamak gerekir ise kan, idrar, biyokimya başlıkları altında testler yapılır. Yapılan testlerden bazıları ise şunlardır

 • Prostat tahlilleri
 • Flaker ölçümleri
 • Kolesterol testleri
 • Trigliserid testler
 • LDL, HDL
 • Tam kan sayımı
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Hormon testleri
 • Tiroid ile ilgili yapılması gereken testler
 • Muhtelif türden biyokimya testleri
 • Seroloji testleri
 • Tam idrar tahlili
 • Hematoloji kapsamında yapılması gereken testler
 • Yoğun bakım tetkikleri
 • Paralojik testler
 • Diabet testleri
 • Böbrek tahlilleri
 • TORCH grubunda yapılması gereken tetkikler
 • Fertilite testleri
 • Mikrobiyoloji testleri
 • Kültür testleri ya da bir diğer ifade ediş biçimi ile kültür testleri
 • Kardiyak panel testleri
READ  Kalp Check Up

Üstte belirtilen testler birçok laboratuar hizmeti veren bu işi yapan yerde yapılan testlerdir.

Hizmet Alımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Günümüzde belki çoğu insanın da başına geldiği gibi kimi zaman alınan kan, idrar karışabiliyor, tam sağlıklı sonuçlar alınamayabiliyor. O yüzden ileride ciddi riskler oluşmaması için aşağıda yer alan hususlar başlı başına önem arz ediyor.

 • En başta yönetmeliklere uygun hizmet edilmesi gerekiyor
 • Alanında yeterli kapasiteye sahip bulunmalıdır
 • Yapılan tetkikler ile ilgili alanında uzman kişilerin çalışması gerekiyor
 • En önemli husus işini ciddiyetle ve profesyonel bir anlayış ile yapan kişilerin olması önem arz ediyor
 • Mutlaka ama mutlaka hijyen ve temizlik kurallarına uyulması gerekiyor
 • Alanında güvenilir ve kendini kanıtlamış işini iş etiğine uygun olarak yapması ve hasta sağlığına ve güvenliğine önem vermesi, iş disiplini olması son derece önemli faktörlerdir.
 • Bir işletmenin veya bireyin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak için dış kaynaklardan yardım alması, hizmet alımı olarak bilinir. Bu hizmetler çok çeşitli alanlarda kullanılabilir, ancak alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli şeyler vardır.

  Hizmet alımında öncelik, en önemli kriterlerden biri kalitedir. Hizmeti sunan kişinin veya şirketin geçmiş performansı, referansları ve deneyimi incelenmeli ve bu bilgiler dikkate alınarak hizmetin kalitesini değerlendirmek gerekir. Kaliteli bir hizmet, şirketin veya bireyin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilir ve uzun vadeli başarıya yardımcı olabilir.

  İkinci olarak, hizmet satın alırken dikkate alınması gereken önemli bir şey bütçedir. Bir kişi veya şirket, bütçesine uygun bir hizmet sağlayıcısı seçmelidir. Ancak en ucuz seçeneği seçmek kaliteden ödün verebilir, ancak maliyetleri düşürebilir. Dahası, kalite ve maliyet arasındaki dengeyi korumak çok önemlidir.

  Üçüncü olarak, hizmet alırken sözleşmenin koşulları ve şartları da dikkate alınması gereken diğer bir faktördür. Hizmet sağlayıcısı ile yapılan sözleşme, hizmetin kapsamını, süresini, maliyetini, ödeme koşullarını ve diğer önemli ayrıntıları içerir. Sözleşmenin ayrıntıları, her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını koruyacak şekilde incelenmelidir.

  Son olarak, işbirliği ve iletişim, başarılı bir hizmet alımı sürecinin önemli bileşenleridir. İhtiyaç ve beklentiler net bir şekilde belirlenmeli, hizmet sağlayıcısı ile sürekli ve etkili iletişim kurulmalı ve her iki taraf da birlikte çalışmalıdır. Hizmet alımının başarılı bir şekilde tamamlanması ve her iki tarafın da memnuniyeti, iyi bir iletişim ve işbirliği ile mümkündür.

  Bu nedenle, hizmet alımında dikkat edilmesi gereken önemli faktörler arasında kalite, maliyetler, sözleşme şartları ve iletişim yer almaktadır. Başarılı bir hizmet alımı süreci, bu unsurların dikkatlice değerlendirilmesiyle kolaylaşacaktır.

Hastane laboratuvar bölümleri nelerdir?

Hastane laboratuvar bölümleri, hastaların tanı ve tedavisinde hayati önem taşıyan çeşitli testlerin yapılmasını sağlayan önemli bir yerdir. Bu bölümler, çeşitli laboratuvar testlerini gerçekleştirmek için özel olarak donatılmıştır.

İlk olarak, kanla ilgili testler Hematoloji Laboratuvarı’nda yapılır. Hemoglobin seviyeleri, kan hücreleri, kan pıhtılaşması ve kan sayımı gibi testler, hematoloji laboratuvarında yapılır. Bu testler, kan hastalıkları, enfeksiyonlar ve anemi gibi birçok sağlık sorununun teşhisinde ve izlenmesinde çok önemlidir.

İkinci olarak, enfeksiyon hastalıklarını teşhis etmek için kullanılan testler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılır. Kan, idrar, doku ve mikroorganizmaların duyarlılığı bu laboratuvarda test edilir. Bu testler, virüs, bakteri veya fungal enfeksiyonların teşhisinde çok önemlidir.

Üçüncü olarak, vücut sıvılarındaki kimyasalların analizi Biyokimya Laboratuvarı’nda yapılır. Bu laboratuvarda, kan, idrar ve diğer vücut sıvılarındaki glukoz, elektrolitler ve böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri dahil olmak üzere çok sayıda parametrenin değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Bu testler, metabolik bozuklukların teşhisi ve izlenmesinde çok önemlidir.

Son olarak, doku ve hücre örnekleri Patoloji Laboratuvarı’nda incelenir. Bu laboratuvar, biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesine yardımcı olur ve kanser gibi diğer patolojik durumların teşhis edilmesinde yardımcı olur. Cerrahi müdahale öncesi ve sonrası hastaların değerlendirilmesi için patoloji laboratuvarı çok önemlidir.

Sonuç olarak, hastane laboratuvarları, çeşitli testlerin yapılmasını sağlayan kritik bir yerdir. Hematoloji, patoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi farklı alanlar, hastaların tanı ve tedavisinde çok önemlidir ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmada çok önemlidir.

READ  Obstetrik Renkli Doppler