Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Ortorontgenogram

Tanımı Ve Uygulama Alanları

Tip sisteminin en geniş hali ile uygulama alanı bulduğu, özel röntgen ve çeşitliliğinin hızla boyut kazandığı günümüzde tıp bilimi uygulamaları ve hizmetin uzmanlık seyri büyük ölçüde değişim ve yenilik ivmesi kaydetmiştir. Ortoröntgenografi özel röntgen çekimi alanı kategorisiyle hastalarının yanında olmayı başarabilen etkin ve hızlı teknoloji aygıtı hizmetlerinin başında gelmektedir.

  • Bacak kasıkları ve bacaklardaki eğilimlerin belirlenmesinde kullanılan uzmanlık alanı tıbbi müdahalelerindendir. Diğer adı Skolyoz grafisi olan ve belkemiği ve omurgalarda meydana gelen eğriliklerin saptanmasında kullanılmaktadır.
  • Özellikle Betatom görüntüle merkezi dâhiline hizmet veren Dijital Röntgen Cihazı ile hastalarını ve teknik araştırma sonuçlarını başarılı ve en doğru yollardan sonuca götüren hizmet bilinci ile Skalyoz ve Ortoröntgenogram incelemeleri kolaylıkla, rahat bir şekilde gerçekleşmektedir.

Skalyoz tedavisi, iyileşme sürecinde tedavi edilmeyi bekleyen ve son aşamada ciddiyetini koruyan omurga eğriliği sorunların ile genellikle kız çocuklarında görülen bir rahatsızlıktır.

Skolyoz Grafisi Hizmetleri

  • Özel bir röntgen uygulaması olarak karşınıza çıkan Skolyoz tedavisi, bel kemiğinde meydana gelen çeşitli ağrı ve eğriliklerle beraber, normal seviyelerde düz bir biçimde duran bel keminin sağa ve sola, sıklıkla kayması ile birlikte meydana gelen eğriliklerin ortaya çıkması, Skolyoz Grafisi temel hizmet alanlarının temel ve genel hatlarını oluşturmaktadır. Skalyoz grafisi hizmetleri ayrıcalığı ile eklem ve omurga eğrilerinin varlığı kanıtlanarak etkisini hissettirme konusunda hasta ve doktor bilincinin açık olmasını bu sayede daha yararlı ve alternatif üretilen hastalığın genel seyri dikkatle kontrol altına alınması sağlanacaktır.
  • Skalyoz grafisi  Ortoröntgenogram adı ile; ölçüm hizmetleri  bünyesinde, skalyozun derecesi saptanarak, tüm bel kemiğinin  grafi üzerinde gösterilmesi ve tamamen şeffaf  bir hizmet bilinci kazanılması  noktasında etkin  bir tedavi süreci izlenmesine dayanak oluşturacaktır. Ortoröntgenogram başka bir ifade ile dijital sistem modeli olarak, kemiklerin kısalığı ve boyutu hakkında bilgi veren uzmanların bu konuda doğru bilgi ve kontrollü bir hizmet bilinci taşınmasında, tedavi sürecinin etkin bir politika rejimi ile çözülmesi noktasında son derece önemli bir hizmet modeli oluşturmuştur.
  • Betotom Görüntüleme merkezinde varlığını devam ettiren, teknik araç sistem ve uzmanlık anlayışı ile meraklı gözlerin odak noktasında olan Ortoröntgenogram kalıcılığını ve hizmet kalite anlayışını kanıtlayarak; Skolyoz grafiği tetkikleri, ivedilikle yapılan hizmetlerin başında gelmektedir.
  • Ortogöngenogram boy grafisi, gençlerde ve gelişim çağında bulunan tüm çocukların omurga eğriliği diğer adı ile Skolyoz bozukluğu bacakların uzunluk ölçüm tetkiklerinde yararlanılan bir uygumladır. Sosyal olarak ta kendini ispat etme eğiliminde olan bu yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sosyal hayata hazırlama ve toplumsal yaşam alanlarına etkin ve mutlu bir şekilde kazandırılmasında son derece faydacı ve alternatif üreten teşvik edici bir uygulama örneği, seçeneği oluşturmuştur.
  • Skalyoz grafisi teknoloji ölçeği üstün teknik yapı ve organizasyon bilgi ve donanımı gerektiren bir süreç uygulaması olması sebebi ile uzmanlık hizmeti uygulamalarının bir numaralı tercihi noktasında hizmet vurgusu ve temel ihtiyaç modeli ağı örneklerindendir. Ortoröntgenogram az radyasyon özelliği gösteren, hastalıkların temel nedeni olan kanser riski taşıyan zararlı radyolojik ışınların oluşmasını engelleyerek insan sağlığı açısından etkisi ve varlığı, hastalık ve ölüm tehdidi önleyici modeli yadsınamaz bir gerçekliktedir.
  • Ölçümlü ve ölçümsüz olarak yapılan Ortoröntgenogram, hekimlerin de duyarlılıkla isteyebilecekleri türden tedavi çeşitliliklerine örnek oluşturabilecek seviyede yüksek donanımlı teknik araçların tıbbi yetkinlik araçlarındandır. Dijital bir grafi olması sebebi ile, saklama, ölçüm yapma, kayıt özelliği ile CD kayıt hizmeti görme, görüntü gönderme, birden fazla filme basma vs. mesleki vizyon gerekliliği için temel dayanak oluşturacak uzmanlık bilimi grafi ve teknik duyarlılık hizmetlerindendir.
  • Skolyoz tedavisi özellikle okul sıralarında yanlış oturma pozisyonlarından kaynaklı olarak öğrenci kitlesinin, iş yoğunluğu fazla olan masa başı iş yapan çalışan kesim için özellikle bu alanlarda görülen eklem eğriliği sorunudur. Skolyoz grafisi eğriliğin düzeyi, genel seyri ve tedavi sürecinde nasıl bir yol izleneceği konusunda doktor, hekim ve profesörlere son derece katkı sağlayan, yol haritası olma özelliği ile son yılların en çok tercih edilen dijital hizmetlerindendir.

Ölçüm cihazı olarak kullanılan Skolyoz grafisi eklemlerin eğrilik uzunluğu ve sonrasında izlenecek aşamalı reçete tedavi planlaması ile tıp bilimi uygulamalarının en işlek ve tercih edilen alanlarından olmayı başarmıştır. Ortoröntgenogram tedavi süreci ve radyasyona olan duyarlılığı bünyesinde hastaların güven ve sağlık duvarı olması yönüyle tercih ettikleri nadide tıp hizmeti koridoru en işlek tıp bilimi röntgen alanlarındandır.