Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Ortorontgenogram

Tanımı Ve Uygulama Alanları

Ortorontgenogram; Tip sisteminin en geniş hali ile uygulama alanı bulduğu, özel röntgen ve çeşitliliğinin hızla boyut kazandığı günümüzde tıp bilimi uygulamaları ve hizmetin uzmanlık seyri büyük ölçüde değişim ve yenilik ivmesi kaydetmiştir. Ortoröntgenografi özel röntgen çekimi alanı kategorisiyle hastalarının yanında olmayı başarabilen etkin ve hızlı teknoloji aygıtı hizmetlerinin başında gelmektedir.

  • Bacak kasıkları ve bacaklardaki eğilimlerin belirlenmesinde kullanılan uzmanlık alanı tıbbi müdahalelerindendir. Diğer adı Skolyoz grafisi olan ve belkemiği ve omurgalarda meydana gelen eğriliklerin saptanmasında kullanılmaktadır.
  • Özellikle Betatom görüntüle merkezi dâhiline hizmet veren Dijital Röntgen Cihazı ile hastalarını ve teknik araştırma sonuçlarını başarılı ve en doğru yollardan sonuca götüren hizmet bilinci ile Skalyoz ve ortorontgenogram incelemeleri kolaylıkla, rahat bir şekilde gerçekleşmektedir.

Skalyoz tedavisi, iyileşme sürecinde tedavi edilmeyi bekleyen ve son aşamada ciddiyetini koruyan omurga eğriliği sorunların ile genellikle kız çocuklarında görülen bir rahatsızlıktır.

Skolyoz Grafisi Hizmetleri

  • Özel bir röntgen uygulaması olarak karşınıza çıkan Skolyoz tedavisi, bel kemiğinde meydana gelen çeşitli ağrı ve eğriliklerle beraber, normal seviyelerde düz bir biçimde duran bel keminin sağa ve sola, sıklıkla kayması ile birlikte meydana gelen eğriliklerin ortaya çıkması, Skolyoz Grafisi temel hizmet alanlarının temel ve genel hatlarını oluşturmaktadır. Skalyoz grafisi hizmetleri ayrıcalığı ile eklem ve omurga eğrilerinin varlığı kanıtlanarak etkisini hissettirme konusunda hasta ve doktor bilincinin açık olmasını bu sayede daha yararlı ve alternatif üretilen hastalığın genel seyri dikkatle kontrol altına alınması sağlanacaktır.
  • Skalyoz grafisi  Ortoröntgenogram adı ile; ölçüm hizmetleri  bünyesinde, skalyozun derecesi saptanarak, tüm bel kemiğinin  grafi üzerinde gösterilmesi ve tamamen şeffaf  bir hizmet bilinci kazanılması  noktasında etkin  bir tedavi süreci izlenmesine dayanak oluşturacaktır. Ortoröntgenogram başka bir ifade ile dijital sistem modeli olarak, kemiklerin kısalığı ve boyutu hakkında bilgi veren uzmanların bu konuda doğru bilgi ve kontrollü bir hizmet bilinci taşınmasında, tedavi sürecinin etkin bir politika rejimi ile çözülmesi noktasında son derece önemli bir hizmet modeli oluşturmuştur.
  • Betotom Görüntüleme merkezinde varlığını devam ettiren, teknik araç sistem ve uzmanlık anlayışı ile meraklı gözlerin odak noktasında olan Ortoröntgenogram kalıcılığını ve hizmet kalite anlayışını kanıtlayarak; Skolyoz grafiği tetkikleri, ivedilikle yapılan hizmetlerin başında gelmektedir.
  • Ortogöngenogram boy grafisi, gençlerde ve gelişim çağında bulunan tüm çocukların omurga eğriliği diğer adı ile Skolyoz bozukluğu bacakların uzunluk ölçüm tetkiklerinde yararlanılan bir uygumladır. Sosyal olarak ta kendini ispat etme eğiliminde olan bu yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sosyal hayata hazırlama ve toplumsal yaşam alanlarına etkin ve mutlu bir şekilde kazandırılmasında son derece faydacı ve alternatif üreten teşvik edici bir uygulama örneği, seçeneği oluşturmuştur.
  • Skalyoz grafisi teknoloji ölçeği üstün teknik yapı ve organizasyon bilgi ve donanımı gerektiren bir süreç uygulaması olması sebebi ile uzmanlık hizmeti uygulamalarının bir numaralı tercihi noktasında hizmet vurgusu ve temel ihtiyaç modeli ağı örneklerindendir. Ortoröntgenogram az radyasyon özelliği gösteren, hastalıkların temel nedeni olan kanser riski taşıyan zararlı radyolojik ışınların oluşmasını engelleyerek insan sağlığı açısından etkisi ve varlığı, hastalık ve ölüm tehdidi önleyici modeli yadsınamaz bir gerçekliktedir.
  • Ölçümlü ve ölçümsüz olarak yapılan Ortoröntgenogram, hekimlerin de duyarlılıkla isteyebilecekleri türden tedavi çeşitliliklerine örnek oluşturabilecek seviyede yüksek donanımlı teknik araçların tıbbi yetkinlik araçlarındandır. Dijital bir grafi olması sebebi ile, saklama, ölçüm yapma, kayıt özelliği ile CD kayıt hizmeti görme, görüntü gönderme, birden fazla filme basma vs. mesleki vizyon gerekliliği için temel dayanak oluşturacak uzmanlık bilimi grafi ve teknik duyarlılık hizmetlerindendir.
  • Skolyoz tedavisi özellikle okul sıralarında yanlış oturma pozisyonlarından kaynaklı olarak öğrenci kitlesinin, iş yoğunluğu fazla olan masa başı iş yapan çalışan kesim için özellikle bu alanlarda görülen eklem eğriliği sorunudur. Skolyoz grafisi eğriliğin düzeyi, genel seyri ve tedavi sürecinde nasıl bir yol izleneceği konusunda doktor, hekim ve profesörlere son derece katkı sağlayan, yol haritası olma özelliği ile son yılların en çok tercih edilen dijital hizmetlerindendir.
READ  Hormon Testi

Ölçüm cihazı olarak kullanılan Skolyoz grafisi eklemlerin eğrilik uzunluğu ve sonrasında izlenecek aşamalı reçete tedavi planlaması ile tıp bilimi uygulamalarının en işlek ve tercih edilen alanlarından olmayı başarmıştır.

Ortoröntgenogram tedavi süreci ve radyasyona olan duyarlılığı bünyesinde hastaların güven ve sağlık duvarı olması yönüyle tercih ettikleri nadide tıp hizmeti koridoru en işlek tıp bilimi röntgen alanlarındandır.

Ortorontgenogram Nasıl Çekilir?

Dişleri ve çeneleri detaylı bir şekilde incelemek için diş hekimleri orto röntgenografi adı verilen bir radyolojik görüntüleme yöntemini kullanır. Çene yapısının, dişlerin ve köklerinin durumunu değerlendirmek için bu yöntem çok önemlidir. Ortoröntgenografi çekerken dikkat edilmesi gereken birkaç şey vardır.

Hastanın önce doğru pozisyonda tutulması gerekir. Hastanın başı doğrudan dik ve dik bir duruşta olmalıdır. Bu, net ve doğru bir görüntü sağlar. Gerekirse, diş hekimi veya radyolog hastayı doğru pozisyona yönlendirir ve başın sabitlenmesini sağlar.

İkinci adım, hastanın yardımıyla doğru konumlandırmayı garanti etmektir. Hastaya konuşma talimatları verilir ve ağzına bir dijital film yerleştirilir. Bu yönergeler genellikle nefes alma, nefes verme veya ağzı kapatmayı içerir. Bu, fotoğrafın en iyi şekilde alınması için gereklidir.

Üçüncü olarak, fotoğraf çekilirken radyasyona maruz kalmamak çok önemlidir. Ortoröntgenografi cihazı, en düşük radyasyon dozuyla çalışacak şekilde ayarlanır. Koruyucu gözlük ve kurşun önlük gibi radyasyondan koruyucu malzemelerin de kullanılması gerekir. Bu, hem hastanın hem de çalışanların güvenliğini garanti eder.

Son olarak, fotoğrafların doğru şekilde işlenmesi ve anlaşılması gerekir. Bu görüntüler bir diş hekimi veya radyolog tarafından incelenir ve çene yapısı, dişlerin durumu ve diğer kritik ayrıntılar gözden geçirilir. Elde edilen veriler, bir teşhis koymak ve bir tedavi planı oluşturmak için kullanılır.

READ  Kan Tahlili

Sonuç olarak, ortoröntgenografi çekerken doğru pozisyonlama, hastanın yardımı, minimum radyasyon maruziyeti ve görüntülerin doğru şekilde işlenmesi çok önemlidir. Bu prosedürler, görüntülerin doğru ve net olmasını sağlar ve hastanın sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşır.

Ortorontgenogram Nerede Çekilir?

Dişler ve çevredeki dokuların detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan bir radyolojik görüntüleme yöntemi olan ortodontik röntgenografi, diş hekimleri tarafından kullanılan bir tekniktir. Diş hekimlerinin bu görüntüleme yöntemini kullanarak doğru teşhis koymasına ve uygun bir tedavi planı oluşturmasına yardımcı olur. Diş hekimlerinin kliniklerinde veya diş radyoloji merkezlerinde orto röntgenogramları çekilir.

Ortoröntgenografi ilk olarak diş hekimlerinin kliniklerinde yapılır. Diş hekimlerinin klinikleri tipik olarak çeşitli tıbbi ekipman ve teknolojilere sahiptir. Gerekirse, bu kliniklerde diş hekimleri hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için ortoröntgenografi çekebilirler.

İkinci olarak, ortoröntgenografi çekimi de diş radyoloji merkezlerinde yapılabilir. Bu merkezler, hem diş hekimleri hem de hastalar için özel olarak tasarlanmış diş görüntüleme hizmetleri sunar. Bu merkezler, yüksek kaliteli görüntüler elde etmek ve doğru teşhis koymak için gelişmiş radyolojik ekipmanlar ve uzman personel ile donatılmıştır.

Üçüncü olarak, bazı hastaneler aynı zamanda ortoröntgenografi çekimi yapmaktadır. Özellikle büyük hastaneler, diş radyolojisi veya tıbbi görüntüleme birimlerini kullanarak bu hizmeti sağlayabilirler. Hastanelerde çekilen ortoröntgenogramlar, genellikle daha geniş bir tıbbi altyapıya ve uzmanlığa sahip bir ekip tarafından yönetilir.

Son olarak, ortoröntgenografi çekimi için tercih edilen yerlerden biri de özel diş klinikleridir. Özel diş klinikleri, genellikle diş hekimliğinde uzmanlaşmış ve gelişmiş teknolojiye sahip kliniklerdir. Bu klinikler, hasta odaklı ve çeşitli diş radyolojik görüntüleme seçenekleri sunar.

Sonuç olarak, diş hekimlerinin kliniklerinde, diş radyoloji merkezlerinde, hastanelerde ve özel diş kliniklerinde ortoröntgenografi çekimi yaygındır. Bu yerler, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak ve doğru teşhis koymak için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir.

READ  Portal Doppler

Ortorontgenogram Fiyatları 2024

Ortorontgenogram fiyatları 2023 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.