Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Floroskopi

Radyolojinin bilinen en eski ve en temel yöntemlerinden birisi Floroskopidir. Diğer adı halk arasında bilinen adıyla röntgendir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve vücudun birçok bölümünün radyolojik olarak incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Hasta incelemeleri yapılırken X ışınından faydalanılmaktadır. Normal filmlerde görülmesi mümkün olmayan yapılar, kontrast madde denilen ilaçlarla boyanması ile görünür hale gelmektedir. Kontrast madde denilen ilaçların içeriğinde, baryum ve iyot radyoopak maddeler bulunmaktadır. Kontrast maddeler, incelenecek filmin özelliğine göre hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yardımı ile veya damar yolu ile verilmektedir. Kontrast maddenin hastaya verilmesi sonrası, incelemesi yapılan organ doktor tarafından ekranda izlenerek gerekli görülen pozisyonlarda çekimler yapılır. Bu çekimler sırasında hasta ister istemez radyasyona maruz kalmaktadır. Lakin uygulamanın hasta açısından hayati önemi olduğu göz önünde bulunulduğunda az miktarda radyasyonun yan etkileri göz ardı edilmektedir. Neticede yapılan uygulama hasta sağlığı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Floroskopi yapan doktor veya radyoloji teknisyeni sürekli radyasyona maruz kalmamak için korunaklı bir bölmenin arkasında çalışmakta veya kurşun önlük giymektedir. İnceleme öncesi hasta görevli tarafından bilgilendirilmektedir. Ayrıca hasta çekim yapılmadan önce üzerindeki kıyafetleri ve metal malzemeleri çıkartır ve hasta önlüğü giyerek çekim yapılmaktadır. Hamilelik ihtimali ve alerji riski olan hastalar, çekim öncesi durumlarını çekimi yapacak görevliye bildirmek durumundadır. Çekim işleminin bitmesinin ardından görevli bir rapor hazırlayarak, raporu tetkiki isteyen doktora göndermektedir.

Floroskopi ile en sık incelenen organlar

1-Üst sindirim sistemi

2-İnce bağırsaklar

3-idrar yolları

4-Kadın üreme organları

1-Üst Sindirim Sisteminin İncelenmesi

Yemek borusu-mide-on iki parmak bağırsağı incelemesi olarak adlandırılmaktadır. Bu inceleme için hastaya baryumlu kontrast madde içirilmektedir. Baryumlu kontrast maddenin içirilmesi ile organların iç yüzeyinin görünür hale gelmektedir. Bu inceleme yapılmadan önce bir dizi hazırlık aşaması bulunmaktadır.

Hazırlık

İncelemeden en az 8 saat önce hasta yemek yememekte hatta su ve sigara dahi içmesi yasaklanmaktadır. Hastanın sürekli kullanmakta olduğu ilaçların olması durumunda floroskopiyi yapacak doktor kontrolünde çok az su ile içilmesine izin verilmektedir.

Hazırlık Sonrası İnceleme

İnceleme başlamadan hemen önce mide hareketlerinin kısıtlanması için hastaya damardan ilaç verilmektedir. Sonrasında midenin şişerek daha iyi görüntü alınması için hastaya gaz yapıcı tablet verilerek yutması sağlanmaktadır. Ayrıca hastaya baryumlu kontrast içirilerek, ilacın yemek borusu ve mideden ilerleyişi doktor tarafından ekrandan takip etmektedir. Doktorun gerekli gördüğü miktarda ve pozisyonlarda çekim yapılmaktadır. Normal şartlar altında bir inceleme yaklaşık olarak yarım saat sürmektedir. Bu süre boyunca hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmemektedir.

2-İnce Bağırsakların İncelenmesi

Bu inceleme, hasta kontrast madde içirtilerek yapılmaktadır. Bazı durumlarda hastaya yutturulan bir tüp aracılığı ile hava verilmesi ile yapılmaktadır.

Hazırlık

İncelemeden önceki 2 gün boyunca hastaya sulu gıdalar alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca inceleme öncesi 12 saatlik sürede açlık ve bağırsak temizliği açısından hastaya müshil verilmektedir.

Hazırlık Sonrası İnceleme

İnceleme esnasında hastaya baryumlu kontrast içirtilerek, ilacın kalın bağırsaklara gelene kadar, gerekli miktarda ve çeşitli pozisyonlarda çekim yapılmaktadır. Detaylı inceleme gerektiği durumlarda hastaya burnundan ince bir tüp yutturularak on iki parmak bağırsağına yerleştirilmektedir. Tüpten kontrast madde ile birlikte hava verilerek detaylı çekimler yapılabilmektedir. İnceleme süresi kontrast maddenin kalın bağırsağa geçiş süresine göre değişmektedir.

3-İdrar Yolları İncelemesi

Bu incelemede, sonda yardımı ile mesaneye kontrast madde verilmektedir. Hastanın işemesi ile idrar yolları görüntülemesi yapılmaktadır. Bu işleme miksiyon sistografisi adı verilmektedir. Bu işlem yapılmadan önce olası bir enfeksiyonun böbreklere sıçramaması amacı ile idrar kültürü yapılmaktadır. İdrar kültürünün temiz çıkması ile inceleme işlemi yapılmaktadır.

İnceleme Nasıl Yapılır?

Bu incelemede hastaya sonda takılmaktadır. Sonda yardımı ile verilen kontrast madde ile mesane doldurulmakta ve bu sayede çekimler yapılmaktadır. Sonda çıkartılarak hastanın işemesi sağlanır ve bu esnada mesaneden bir kaçak olup olmadığı incelenerek çeşitli çekimler yapılmaktadır. Bu incelemede hasta, sonda takılması ve sıkışma hissi yaşaması dışında herhangi bir rahatsızlık hissi yaşamamaktadır. Bu işlem yaklaşık olarak 25 dakika sürmektedir.

4-Kadın Üreme Organları İncelemesi

Rahim içine kontrast madde verilerek rahim ve tüpler incelenmektedir. Bu yönteme histerosalpingografi adı verilmektedir. Bu yöntem hastanın son adetinin başlangıcından 7-10 gün sonrasında yapılmaktadır. İnceleme öncesi doktor tarafından yazılan ağrı kesici tableti, hastanın alması yeterli olmaktadır.

İnceleme Nasıl Yapılır

Rahime ince bir tüp yerleştirilmesi ile verilen iyotlu kontrast maddenin rahimden tüplere ve karın boşluğuna geçişi izlenmektedir. Bu geçiş sırasında çekimler yapılmaktadır. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürmektedir.