Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Floroskopi

Floroskopi, radyolojinin bilinen en eski ve en temel yöntemlerinden birisidir. Diğer adı halk arasında bilinen adıyla röntgendir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve vücudun birçok bölümünün radyolojik olarak incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hasta incelemeleri yapılırken X ışınından faydalanılmaktadır. Normal filmlerde görülmesi mümkün olmayan yapılar, kontrast madde denilen ilaçlarla boyanması ile görünür hale gelmektedir. Kontrast madde denilen ilaçların içeriğinde, baryum ve iyot radyoopak maddeler bulunmaktadır.

Kontrast maddeler, incelenecek filmin özelliğine göre hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yardımı ile veya damar yolu ile verilmektedir. Kontrast maddenin hastaya verilmesi sonrası, incelemesi yapılan organ doktor tarafından ekranda izlenerek gerekli görülen pozisyonlarda çekimler yapılır.

Hasta ister istemez floroskopi çekimi sırasında radyasyona maruz kalmaktadır. Lakin uygulamanın hasta açısından hayati önemi olduğu göz önünde bulunulduğunda az miktarda radyasyonun yan etkileri göz ardı edilmektedir. Neticede yapılan uygulama hasta sağlığı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Floroskopi yapan doktor veya radyoloji teknisyeni sürekli radyasyona maruz kalmamak için korunaklı bir bölmenin arkasında çalışmakta veya kurşun önlük giymektedir. İnceleme öncesi hasta görevli tarafından bilgilendirilmektedir.

Ayrıca hasta çekim yapılmadan önce üzerindeki kıyafetleri ve metal malzemeleri çıkartır ve hasta önlüğü giyerek çekim yapılmaktadır. Hamilelik ihtimali ve alerji riski olan hastalar, çekim öncesi durumlarını çekimi yapacak görevliye bildirmek durumundadır. Çekim işleminin bitmesinin ardından görevli bir rapor hazırlayarak, raporu tetkiki isteyen doktora göndermektedir.

Floroskopi ile en sık incelenen organlar

1-Üst sindirim sistemi

2-İnce bağırsaklar

3-idrar yolları

4-Kadın üreme organları

Üst Sindirim Sisteminin İncelenmesi

Yemek borusu-mide-on iki parmak bağırsağı incelemesi olarak adlandırılmaktadır. Bu inceleme için hastaya baryumlu kontrast madde içirilmektedir. Baryumlu kontrast maddenin içirilmesi ile organların iç yüzeyinin görünür hale gelmektedir. Bu inceleme yapılmadan önce bir dizi hazırlık aşaması bulunmaktadır.

Hazırlık

İncelemeden en az 8 saat önce hasta yemek yememekte hatta su ve sigara dahi içmesi yasaklanmaktadır. Hastanın sürekli kullanmakta olduğu ilaçların olması durumunda floroskopiyi yapacak doktor kontrolünde çok az su ile içilmesine izin verilmektedir.

Hazırlık Sonrası İnceleme

İnceleme başlamadan hemen önce mide hareketlerinin kısıtlanması için hastaya damardan ilaç verilmektedir. Sonrasında midenin şişerek daha iyi görüntü alınması için hastaya gaz yapıcı tablet verilerek yutması sağlanmaktadır.

READ  Multiparametrik Prostat MR

Ayrıca hastaya baryumlu kontrast içirilerek, ilacın yemek borusu ve mideden ilerleyişi doktor tarafından ekrandan takip etmektedir. Doktorun gerekli gördüğü miktarda ve pozisyonlarda çekim yapılmaktadır. Normal şartlar altında bir inceleme yaklaşık olarak yarım saat sürmektedir. Bu süre boyunca hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmemektedir.

İnce Bağırsakların İncelenmesi

Bu inceleme, hasta kontrast madde içirtilerek yapılmaktadır. Bazı durumlarda hastaya yutturulan bir tüp aracılığı ile hava verilmesi ile yapılmaktadır.

Hazırlık

İncelemeden önceki 2 gün boyunca hastaya sulu gıdalar alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca inceleme öncesi 12 saatlik sürede açlık ve bağırsak temizliği açısından hastaya müshil verilmektedir.

Hazırlık Sonrası İnceleme

İnceleme esnasında hastaya baryumlu kontrast içirtilerek, ilacın kalın bağırsaklara gelene kadar, gerekli miktarda ve çeşitli pozisyonlarda çekim yapılmaktadır.

Detaylı inceleme gerektiği durumlarda hastaya burnundan ince bir tüp yutturularak on iki parmak bağırsağına yerleştirilmektedir. Tüpten kontrast madde ile birlikte hava verilerek detaylı çekimler yapılabilmektedir. İnceleme süresi kontrast maddenin kalın bağırsağa geçiş süresine göre değişmektedir.

İdrar Yolları İncelemesi

Bu incelemede, sonda yardımı ile mesaneye kontrast madde verilmektedir. Hastanın işemesi ile idrar yolları görüntülemesi yapılmaktadır. Bu işleme miksiyon sistografisi adı verilmektedir. Bu işlem yapılmadan önce olası bir enfeksiyonun böbreklere sıçramaması amacı ile idrar kültürü yapılmaktadır. İdrar kültürünün temiz çıkması ile inceleme işlemi yapılmaktadır.

İnceleme Nasıl Yapılır?

Bu incelemede hastaya sonda takılmaktadır. Sonda yardımı ile verilen kontrast madde ile mesane doldurulmakta ve bu sayede çekimler yapılmaktadır. Sonda çıkartılarak hastanın işemesi sağlanır ve bu esnada mesaneden bir kaçak olup olmadığı incelenerek çeşitli çekimler yapılmaktadır. Bu incelemede hasta, sonda takılması ve sıkışma hissi yaşaması dışında herhangi bir rahatsızlık hissi yaşamamaktadır. Bu işlem yaklaşık olarak 25 dakika sürmektedir.

Floroskopi, dinamik bir radyolojik inceleme yöntemidir ve canlı görüntüler elde etmek için kullanılır. X-ışını kullanılarak vücudun iç yapısının bir video gibi görüntülenmesi mümkündür. Bu yöntem, özellikle sindirim sistemi ve üriner sistem gibi vücut bölgelerinin hareketlerinin ve işlevlerinin araştırılmasında tercih edilir. Ayrıca damar içi işlemler ve cerrahi müdahaleler için de tercih edilir. Doktorlar, floroskopi aracılığıyla vücuttaki organların hareketini gerçek zamanlı olarak görebilir ve tıbbi prosedürler sırasında aletlerin doğru yerleştirilmesini kontrol edebilir.

READ  Mamografi

Radyoloji bölümünde floroskopi işlemi genellikle özel olarak tasarlanmış bir floroskopi cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Hasta tipik olarak yatay bir pozisyonda tutulur ve incelenecek bölgeye doğrudan x-ışınları verilir. Vücut, X-ışınlarını farklı derecelerde emdiğinde, incelenen yapıların ve organların canlı görüntülerini bir monitörde görüntüler. Bazı durumlarda floroskopi için kontrast madde gerekebilir. Bu madde, incelenecek organa doğrudan veya damar yoluyla uygulanabilir. Bu, incelenen bölgenin daha iyi görülmesini sağlar.

Özellikle gastrointestinal sistemdeki işlemler, stent uygulamaları, kateter yerleştirme ve eklem içi enjeksiyonlar gibi birçok tıbbi prosedürde floroskopi incelemesi çok önemlidir. Bu yöntem, doktorlara organların ve dokuların nasıl yapıldığını ve nasıl çalıştığını anlamada önemli bir rehberlik sağlar. Ayrıca, tedavi edici işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmede önemli bir rehberlik sağlar. İşlem sırasında alınan fotoğraflar da takip ve kapsamlı bir değerlendirme için kaydedilebilir.

Hastalar floroskopi işlemi öncesinde hazırlanmalıdır. Kontrast madde kullanılacaksa, hastanın işlemden birkaç saat önce aç kalması gerekebilir. İşlem sırasında görüntü kalitesinin bozulmasını önlemek için hastanın üzerindeki metal eşyaların çıkarılması da önemlidir. Floroskopi sırasında maruz kalacakları x-ışını dozu ve olası tehlikeler hakkında hastalara bilgi verilir ve gerekirse koruyucu önlemler alınır.

Hastalar floroskopi incelemesinden sonra genellikle kısa bir süre gözlem altında tutulurlar. Kontrast madde kullandıktan sonra vücuttan bu maddenin atılması için bol miktarda su içmeleri önerilir. Floroskopi, gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir ve teşhis ve tedavi süreçlerinde hayati önem taşır. Gerçek zamanlı vücut içi görüntüler, doktorların daha doğru teşhisler koymasına ve tedavilerin daha etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır.

Rahime ince bir tüp yerleştirilmesi ile verilen iyotlu kontrast maddenin rahimden tüplere ve karın boşluğuna geçişi izlenmektedir. Bu geçiş sırasında çekimler yapılmaktadır. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürmektedir.

Kadın Üreme Organları İncelemesi

Rahim içine kontrast madde verilerek rahim ve tüpler incelenmektedir. Bu yönteme histerosalpingografi adı verilmektedir. Bu yöntem hastanın son adetinin başlangıcından 7-10 gün sonrasında yapılmaktadır. İnceleme öncesi doktor tarafından yazılan ağrı kesici tableti, hastanın alması yeterli olmaktadır.

READ  Çocuk Check Up Hizmetleri

Kadın üreme organlarının incelenmesi, kadın sağlığını korumak ve üreme sistemiyle ilgili olası sorunları bulmak için çok önemlidir. Bu değerlendirme, kadınların yaşam döngüsü boyunca düzenli olarak yapılması önerilir ve genellikle jinekolojik muayene, ultrasonografi ve smear testi gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Doktor, jinekolojik muayenenin başlangıcında el ve özel aletler kullanarak dış genital organları, vajina ve rahmi inceler. Bu muayene sırasında, rahim ağzı kanseri olup olmadığını belirlemek için bir Pap smear testi de uygulanabilir.

Özellikle iç genital organların yapısal değerlendirmesi için ultrasonografi, çok önemli bir tekniktir. Transabdominal ve transvajinal ultrasonografi iki çeşittir. Overler (yumurtalıklar) ve rahimin iç yapısının incelenmesinde, transvajinal ultrason sıklıkla tercih edilir çünkü daha detaylı görüntüler sağlar. Ultrason, kistler, polipler ve myomlar gibi anormalliklerin yanı sıra erken evre gebeliklerin teşhisinde çok önemlidir.

Kan testleri ve hormonal profil analizleri, hormonal dengesizlikler, infertilite (kısırlık) ve menopoz gibi durumların değerlendirilmesinde çok önemlidir. Bu testler, östrojen, progesteron, folikül stimüle edici hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH) gibi üreme sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verir. Hormonal değerlendirmeler, bazı üreme sistemi hastalıklarının ve adet düzensizliklerinin nedenlerini bulmanıza yardımcı olabilir.

Kadın üreme organlarının incelenmesi, laparoskopi ve histeroskopi gibi minimal invaziv prosedürlerin kullanılması da mümkündür. Laparoskopi, karın boşluğuna küçük kesiler aracılığıyla kamera ve aletleri sokarak endometriozis, pelvik yapışıklıklar ve dış gebelik gibi durumların teşhisinde kullanılır. Histeroskopi ise, rahim içini doğrudan izlemek için rahim ağzından ince bir kamera sistemi ilerletilir. Rahim içi anormallikleri değerlendirmek için iyi bir yöntemdir.

Kadın üreme organlarının düzenli olarak incelenmesi, erken teşhis ve tedavinin sağlanması nedeniyle kadın sağlığının korunmasında çok önemlidir. Bu incelemeler, kadınların üreme sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur ve yaşam kalitelerini artırır. Her yaş grubundan kadınların üreme sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve düzenli olarak doktorlarına gitmesi çok önemlidir.

Floroskopi Fiyatları 2024

Floroskopi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.