Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Skolyoz Boy Grafisi

Skolyoz Boy Grafisi; Omurganın bel ya da göğüs bölgelerinde oluşan hafif yana doğru eğriliktir. Sağlıklı ve normal şeklinde olan omurgada, kemikler aşağıya doğru dümdüz görünür. Skolyoz da ise bu kemikler yanlara doğru kaymış ve yer değiştirmiştir. Aynı zamanda kendi etraflarında da dönerler.

Bir köprü görevi de gören omurgalarımız, vücut ağırlığımızın hemen hemen tamamını taşır. Omurga yapısında 33 tane omur bulunur. 23 tanesi hareketli, 10 tanesi de sabit durur. Bu kemikler birbirine bağlar, eklemler ve disklerle bağlıdır. Aynı zamanda vücut hareketini sağlar.

Omurları etraflıca saran kaslarımız bu yapılarla birliktedir. Merkezi sinir sistemimizin beyni olan omurilik de bu sistemin koruması altında omurganın içinde bulunur.

Omurilik, beyinden gelen sinyalleri kol, gövde ve bacak gibi uzuvlarımıza ileterek onlar arasında iletişimi sağlayan ve emir alışverişini uygulatan bir sinir dokusundan oluşur. Onun sayesinde el, kol, ayak ve bacaklarımız çalışır. Omurga nefes almamıza yardımcı olduğu gibi bağırsaklarımızdaki dışkıyı kontrol eder, beden ve başımızı döndürmeye yardımcı olur. Sağlıklı bir omurga için düzgün oturmak gerekir. Düzgün ve dik durmamak bir de çok ağır yükler taşımaktan kaçınmak gerek.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

Küçük yaştaki çocuklarda zamanında bu hastalık tespit edilirse, geleceğini tehdit eden skolyoz’un tedavisinde skolyoz boy grafisi sayesinde yüzde 100 bir başarı sağlanır. Ancak tanı konduğu halde ihmal edilmiş ya da teşhis edilememiş omurga eğrilikleri ilerlerse, erişkinlik dönemlerinde, bel, sırt ağrıları ve kalp akciğer organlarında çalışma bozuklukları ortaya çıkar. Skolyoz belirtileri birkaç madde de şöyle anlatabiliriz.

  • Kalçalar ile omuz arasındaki mesafelerde eşitsizlik.
  • Kolları aşağı doğru serbest bıraktığımızdaki halleri ile vücut arasındaki mesafenin eşit olmaması ve vücudun düz duramaması.
  • Vücut düz durmadığı için baş bir yana kaydığı için çocukların bir bacaklarının daha uzun olduğu kanısına varmaları.
  • Kız çocuklarında ise giydikleri eteğin bir tarafının yukarı doğru çıkması.
  • Göğüs kafesinde simetri bozukluğu ve kürek kemiğinde tümsek hissedilmesidir.
READ  Üriner Ultrason

Tam anlamıyla bir tanı konabilmesi için bütün omurgayı gösteren ayakta çekilen bir röntgen ve doktorun hastane muayenesi ile olabilir. Dijital Röntgen cihazı ile sabit bir şekilde ayakta durarak skolyoz (boy) grafisi çekimi yapılır.

Skolyoz Hangi Sıklıkla Görülür?

Skolyoz, yaklaşık olarak % 3 oranında görülür. Bu oran da küçük bir kısmı aşırı derecede eğrilikler kapsar. Kız çocuklarda ise diğer cinsiyete göre 10 kat daha fazla görülebilir. Omurga eğriliği olan hastaların tamamının tedaviye ihtiyacı yoktur. Sadece % 10’luk bir kısım için buna gerek vardır. Rutin bir şekilde spor ve hareketlerde bulunmak, sırt kaslarımızı güçlendirmek, sürekli hareket ederek kondisyonumuzu artırmak skolyoz engellenmesi ve oluşmuş hastalığın tedavisinin etkili olması için vazgeçilmez unsurlardır.

Skolyoz Türleri

İdiopatik skolyoz

En fazla görünen skolyoz türüdür. Neden çıktığı, nasıl oluştuğu tam belli olmadığı için bu adı almıştır. Omurgada eğilme S harfi şeklinde ya da C harfi şeklinde olur. Sağa sola doğru eğilme olduğu gibi omurların kendi çevresinde yer değiştirmesi de bu sınıfta görünür. Omurlardaki bu dönme sonrası sırtta ve belde simetri dışı çıkıntılar oluşur.

Nöromusküler skolyoz

En fazla görünen ikinci skolyoz tipi nöromuskuler skolyozdur. Biraz daha ciddi olan bu türün temeli kas sinir hastalıklarına dayanır. Sinir hastalıklarının kaynağı beyin, omurilik gibi merkezi yerlere dayanır. Kas hastalıkları ise çocuk yaşta ya da ilerleyen dönemlerde görünür. Nöromusküler skolyozda, solunum sıkıntısı ve duyu problemlerine rastlanabilmektedir.

Solunum güçlüğü, duyulardaki kusurlar ve geçirilen nöbetler gibi sebepler olabileceği için tedavisinde skolyoz korsesi kullanılmaz. Skolyozun bu türünde normal tedavi yöntemleri yetmeyebilir ve cerrahi müdahale edilmesi gerekir ama bunun için küçük yaşlar tercih edilir ve füzyon tedavisi uygulanır.

Konjenital skolyoz

Anne karnındaki çocuğun gelişiminde ortaya çıkan omurga kusurlarına bağlı bir skolyoz türüdür. Konjenital skolyoz, skolyoz (boy) grafisi çekilip, göründüğü anda müdahale edilmeli. Çünkü hızlı bir ilerleme gösterir. Bu yüzden erken yaşta ortaya çıkan bu türün tedavisi de küçük yaşlarda cerrahi müdahaleyle olur.

READ  Beyin Emarı

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz, çocukluk ve ergenlik döneminde ilerleme gösterir. Tüm bu sebeplerden dolayı tek ve doğru bir tedavi seçeneği yoktur. Skolyozun tanısının konulduğu yaş, eğrilik derecesi, skolyoz (boy) grafisi çekilip tetkiklerden alınan veriler incelenerek, kişiye göre değişecek şekilde uygulanır.

Skolyoz grafisi hangi bölüm çeker?

Skolyoz teşhisi konmuş veya şüphesi olan hastaların omurga eğriliğini değerlendirmek için skolyoz grafisi çekilir. Omuzların yana doğru eğrilmesiyle karakterize edilen bir hastalık skolyozdur. Bu eğrilikleri ölçmek ve değerlendirmek için skolyoz grafisi kullanılır. Bu grafiler ortopedi bölümünde sıklıkla çekilir.

İlk olarak, ortopedi uzmanları skolyozu tanır ve tedavi eder. Sonuç olarak, skolyoz grafileri tipik olarak ortopedi bölümünde çekilir. Skolyoz gibi omurga eğrilikleri durumlarının değerlendirilmesi için ortopedi bölümü idealdir, çünkü bu bölüm omurga ve kemik hastalıklarının tanı ve tedavisi üzerine uzmanlaşmış bir bölümdür.

İkinci olarak, bazı durumlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri skolyoz grafilerini çekebilir. Fizik tedavi uzmanları, skolyozun bulgularını hafifletmek ve omurga sağlığını iyileştirmek için egzersiz ve tedavi programları tasarlayabilir. Sonuç olarak, skolyoz grafileri, ilerlemeyi izlemek ve tedavi planını desteklemek için fizik tedavi bölümünde de çekilebilir.

Üçüncü olarak, bazı durumlarda skolyoz grafileri radyoloji bölümünde çekilebilir. Radyologlar, röntgen filmlerini değerlendirerek skolyozun derecesi ve ilerlemesi hakkında bilgi verir. Radyoloji bölümünde çekilen skolyoz grafileri genellikle bir fizik tedavi uzmanı veya ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilir.

Son olarak, bazı durumlarda özel klinikler veya merkezlerde skolyoz grafileri çekilebilir. Bu klinikler veya merkezler, omurga sağlığı ve bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve ileri teknolojiye sahip olabilirler. Bu merkezlerde, özellikle karmaşık veya ileri skolyoz vakalarında, skolyoz grafileri çekilebilir.

Bu nedenle, skolyoz grafileri genellikle ortopedi bölümünde çekilir çünkü bu bölümde skolyoz tanısı ve tedavisi yapılır. Bununla birlikte, bazı durumlarda fizik tedavi, radyoloji veya özel klinikler aracılığıyla çekilebilir. Skolyoz grafilerinin uygun bir ortamda ve uzman bir ekibin gözetiminde çekilmesi çok önemlidir.

READ  Batın Ultrason

Skolyoz kaç yaşından sonra durur?

Omuzların yana doğru eğriliği skolyoz olarak bilinir ve genellikle ergenlik çağında ortaya çıkar. Skolyoz, omurganın büyüme ve gelişme sürecindeki değişikliklerle ilişkilidir, bu nedenle büyüme hızı yavaşladığında veya tamamlandığında skolyozun ilerlemesi durabilir. Bununla birlikte, skolyozun tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı, kişinin yaşına, omurganın eğriliğinin ne kadar şiddetli olduğuna ve diğer faktörlere bağlıdır.

İlk olarak, skolyozun büyüme hızıyla ilişkili olduğu düşünüldüğünde, skolyoz tipik olarak büyüme dönemi boyunca ilerler. Ergenlik döneminde omurganın büyümesi hızlı olduğu için skolyoz eğriliği de artabilir. Bu nedenle, ergenlik döneminde skolyoz ilerlemesi genellikle daha belirgin olabilir.

İkinci olarak, kızlarda omurga büyüme hızı genellikle erkeklerden daha hızlıdır. Sonuç olarak, kızlarda skolyoz tipik olarak daha belirgin ve ilerlemiş olabilir. Bununla birlikte, skolyozun ilerlemesi ve durması bireyin cinsiyetine ve kişisel faktörlere göre değişebilir.

Üçüncü olarak, skolyozun durması, omurganın büyüme ve gelişme sürecinin tamamlanmasıyla sıklıkla ilişkilidir. Omurga büyüme plakalarının tamamen kapanması, skolyoz ilerlemesini durdurabilir. Bu, kişinin erken yetişkinlik döneminde veya erken 20’li yaşlarında sıklıkla ortaya çıkar.

Son olarak, tedavi, skolyozun ilerlemesi veya durması üzerinde bir etkisi olabilir. Özellikle korse veya cerrahi gibi tedavi seçenekleri, skolyozun ilerlemesini durdurabilir ve omurganın büyümesini beklemeksizin durmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, skolyozun ilerlemesi ve durması yaş, omurganın büyüme durumu, cinsiyet ve tedavi sürecine bağlıdır. Genel olarak ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyoz, omurga büyümesinin tamamlanmasıyla birlikte durabilir, ancak tedavi seçenekleri ve kişisel faktörler bu süreci etkileyebilir.

Skolyoz Tedavi Fiyatları 2024

Skolyoz tedavi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.