Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

QCT Kemik Yoğunluğu

QCT Kemik Yoğunluğu Nedir?

QCT Kemik Yoğunluğu taraması sağlık açısından oldukça önemli bir konudur. Bu yöntem kemik kanseri tespiti için kullanılan bir yöntemdir. Bunun yanında eğer kanserli bir hücre kemiğe sıçramış ise bu da tespit edilebilir.

QCT Kemik yoğunluğu taraması kanserin erken teşhisi için oldukça önemli bir yöntemdir. Bu yöntem kemik ölçümünden çok farklı bir yöntemdir. Kemik ölçümünde yalnızca kemik yoğunluğuna bakılmaktadır. Kemikteki yap değişiklikleri ve bunların yanında kanserli doku var ise qct kemik yoğunluğu testi ile tespit edilir.

Merkezimizde ise 3D Volümetrik Kemik Dansitometrisi ve QCT Pro teknolojisi bulunmaktadır. QCT Pro klasik yöntemlerden çokça farklı bir yöntemdir.

Osteoporoz kaynaklı kırıklar genelde DEXA sistemleri ile tespit edilemez. Bu sebeple doğru ve erken teşhis için QCT cihazlarının kullanılması önemlidir.

Tedavinin hızlı bir şekilde başlayabilmesi adına hastalığın erken teşhis edilmesi çok önemli bir konudur. Bu tarama çoğu azman vücudunun herhangi bir bölgesinde kanser bulunan kişilere uygulanabilmektedir. Bunun yanında risk altında bulunan kişilere de uygulanabilir. Böyle durumlarda kanserin seyrini takip etmek adına bu yöntem uygulanmaktadır.

Kemik Taraması Yöntemi

Kemik taraması işlemi nükleer tıp testleri arasında yer almaktadır. Bu işlemde düşü dozlarda radyoaktif maddeler vücuda enjekte edilir. Bu yöntemde radyoaktif madde damar yolundan enjekte edilmektedir. Bu yöntem kanserli hücrelerin belirlenmesi adına oldukça başarılı bir yöntemdir. Yöntem ile kanserli hücreler doktorlar tarafından tespit edilir ve tedavi süreci başlamış olur.

Yöntem ile tüm vücut taraması yapılmaktadır. Böylece kanserli dokular kolay bir şekilde tespit edilmiş olur. Sonuçlar esnasında kanserli doku bulunursa bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Bundan sonra hastalığın seviyesini belirleme işlemi gerçekleştirilir. Bunun için de bir takım testler yapılır. Testlerin planlama işlemini doktorlar yapar.

Kemik yoğunluğunun ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının erken teşhisinde kemik taraması yöntemi kullanılır. Bu taramaya genellikle çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi (DEXA) kullanılır. DeXA taraması, vücudun belirli bölgelerindeki (özellikle omurga, kalça ve bazen bilek gibi kırılgan kemikler) kemik yoğunluğunu hassas bir şekilde ölçer. Bu yöntem, kemikler tarafından emilen X-ışınlarının iki farklı enerji seviyesinde ölçülmesine dayanır. Bu sayede kemiklerin mineral içeriği hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir ve kemik yoğunluğu ve osteoporoz riskinin değerlendirilmesi mümkündür.

READ  Mamografi

DeXA taraması, ağrısız, non-invaziv ve kısa süreli bir işlemdir. Hastalar bu işlem için özel bir hazırlık yapmak zorunda değildir ve işlemden sonra normal hayatlarına hemen dönebilirler. Bu yöntem, osteoporoz riski taşıyan yaşlı bireyler, postmenopozal kadınlar ve diğer gruplarda kemik sağlığının düzenli olarak izlenmesi için tercih edilen bir yaklaşımdır. DeXA taraması, osteoporozun erken evrelerinde teşhis edilmesi ve uygun önleyici önlemler veya tedavilerin zamanında başlatılması için kullanılabilir.

QCT Kemik Ölçümü Özellikleri

  • QCT kemik tarama çekimi yaklaşık olarak 2 dk gibi kısa bir süre de gerçekleşir. DEXA cihazlarda ise süre genelde 25 dk civarıdır.
  • QCT kemik ölçümü esnasında vertebra ve femur kanser teşhisi için taranmaktadır.
  • QCT Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Amerika Radyoloji Derneği (ACR) onaylıdır.
  • Bu yöntem güvenilir BMD ölçüm sistemidir.
  • QCT kemik ölçümü ulusal osteoporoz derneğinin (NOF) seçtiği güvenilir yöntemlerden bir tanesidir.

Kemik ölçümü, kemik yoğunluğu kaybını araştırmak için ve kemik mineral kaybını ölçmek adına yapılmaktadır. Osteoporoz diğer adıyla kemik erimesinin ölçülmesinde de uygulanmaktadır.

QCT işleminde düşük dozlu protokeller kullanılmaktadır. Tomografi cihazı ile vertebra ve femurun kemik yoğunluğu ölçülür. Bu yöntem yenilikçi ve yüksek teknolojili bir yöntemdir.

DEXA sistemi 2 boyutludur. Bu sebeple kortikal kemik ile spongioz kemiğin yoğunluk toplamı ölçülebilmektedir. Fakat osteoporoz rahatsızlığında ilk önce spongioz kemiği azalır. Yaşlı olan hastalarda ise omurganın dejenere olması sık rastlanılan bir durumdur. Bu durum kortikal kemik yoğunluğunu artıran bir durumdur. Bu sebeple kişide osteoporoz olsa dahi DEXA yöntemi ile kemik yoğunluğu normal ölçülebilmektedir.

QCT yöntemi 3 boyutlu bir şekilde ölçüm yapabilmektedir. Bu sayede sadece sponginoz kemik yoğunluğunu ölçer. Osteoporoz hastalığında asıl zayıflama sponginoz kemikte olacağı için hastalığın teşhisi çok daha kolay olacaktır. QCT kemik ölçümü doğru ve kesin teşhis sağlamaktadır.

READ  PCR Testi

QCT kemik ölçümü 3 boyutlu bir yöntem olduğu için obez hastalarında da doğru sonuçlar vermektedir. DEXA da x ışınları hasta içerisinden geçemez bu sebeple sonuçlar doğru olmaz ve genel de yüksek çıkar.

QCT kemik ölçümü özellikle spine ölçümlerinde oldukça başarılıdır. QCT kemik ölçümü işlemi ile trabeküler kemik kortikolden ayrılır ve bu şekilde ölçüm yapılır. Bu özellik sayesinde DEXA’da sorun çıkaran kemikteki dejeneratif değişim şekilleri, skolyoz hastalığı, kemik dışında bulunan kalsifikasyonlar, obez rahatsızlıklarında tam ve kesin bir şekilde teşhis koyabilmektedir.

QCT kemik ölçümü işlemi DEXA işlemi gibi femur ölçümlerinde T-Score verebilir. Fakat QCT kemik ölçümü işlemleri DEXA’lar gibi ölçüm esnasında sorun çıkarmazlar. Kalça kireçlemesi olan kişileri pozisyona sokmak oldukça zordur. QCT kemik ölçümünde buna gerek kalmamaktadır.

QCT dijital tomografi olarak da geçmektedir. Kemik ölçümünün yapılmasına olanak sağlamaktadır. Oldukça yenilikçi bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. QCT kemik ölçümü teknolojisi üç boyutlu bir yöntemdir.

Kemik ölçümü T ve Z skoru kaç olmalı?

Kemik yoğunluğunu ölçerek osteoporoz riskini belirlemek için kemik ölçümü kullanılır. Bu değerlendirme boyunca T ve Z skorları, bireyin kemik sağlığının anlaşılmasında çok önemlidir. T skoru, test edilen kişinin kemik yoğunluğunun sağlıklı bir genç yetişkinin ortalama kemik yoğunluğundan ne kadar farklı olduğunu gösterir. Z skoru, bireyin kemik yoğunluğunun, aynı yaş, cinsiyet ve vücut büyüklüğüne sahip ortalama bireylerden ne kadar farklı olduğunu gösterir.

T skoru -1.0’ten fazla olduğunda, kemik yoğunluğu normaldir; -1.0 ile -2.5 arasında, kemik yoğunluğunun normalden daha yüksek olduğu ancak osteoporoz olarak kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğu durum; ve -2.5’ten fazla olduğunda, kemik yoğunluğu osteoporoz olarak kabul edilir. Bu skorlar, bir kişinin kemik kırılma riskini ve tedavi ihtiyacını değerlendirmek için önemlidir. T skoru -2,5 veya daha düşük olduğunda, kırılma riski yüksektir ve müdahale gereklidir.

READ  Üst Ekstremite Arter Doppler

Z skoru ise özellikle çocuklar, ergenler ve menopoz öncesi kadınlar arasında daha yaygındır. -2.0’dan düşük bir Z skoru, bireyin yaşıtlarına göre anormal olarak düşük kemik yoğunluğuna sahip olduğunu gösterir ve bu durumda ek testlerin yapılmasını gerektirebilir.

Genel olarak, bir kişinin kemik sağlığını ve osteoporoz riskini belirlemek için T ve Z skorları temel göstergelerdir. Sağlıklı bir kemik yoğunluğu için T skoru -1.0 veya daha yüksek ve Z skoru -2.0 veya daha yüksek olmalıdır. Doktorlar, bu değerleri, bireylerin kemik sağlığını korumak ve gerekirse uygun tedavi seçenekleri oluşturmak için dikkatle değerlendirir. Kemik ölçümü sonuçları, yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz ve beslenme planları ve gerektiğinde ilaç tedavisi gibi müdahaleler için bir işaret olabilir.

Kemik Yoğunluğu Kaç Olmalı?

Sağlıklı kemiklerin ve genel iskelet sağlığının bir göstergesi olarak kemik yoğunluğu kabul edilir. Yaş, cinsiyet ve ölçülen kemik bölgesi ideal kemik yoğunluğunu etkiler. Ancak DEXA (Dört Enerji X-ray Absorptiometrisi) taraması için T skoru tipik olarak -1.0 ve üzerinde olmalıdır.

Bu, sağlıklı bir kemik yoğunluğu anlamına gelir. T skoru -1.0 ile -2.5 arasında ise düşük kemik yoğunluğu olarak bilinen osteopeni, -2.5 ve altında ise osteoporoz olarak bilinir. Bireyin kırılma riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için bu ölçütler çok önemlidir.

QCT Kemik Yoğunluğu Ölçümü Fiyatları 2024

QCT kemik yoğunluğu ölçümü fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.