Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Akciğer Grafisi

Akciğer Grafisi Nedir?

Akciğer Grafisi, akciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir araçtır. Yapılan işlem iki yönlü olup ilk önce basamak grafisi çekilir, sonrasında edinilen bulgular çerçevesinde teşhise doğru adım adım ilerlenir. Akciğerler önden ve yandan olmak üzere çekilerek problemler belirlenir.

Akciğer grafisi olarak bilinen radyolojik görüntüleme yöntemi, akciğerlerin ve onları çevreleyen dokuların fotoğraflarını oluşturmak için kullanılır. Akciğer patolojilerini teşhis etmek, hastalık belirtilerini değerlendirmek ve tedaviye yanıtı izlemek için bu görüntüleme yöntemi yaygın olarak kullanılır.

Röntgen ışınları, akciğer grafisini oluşturmak için kullanılır. Bir radyografi cihazı, hastanın göğüs bölgesine yerleştirilir ve ışınlar vücuttaki çeşitli dokulara farklı yoğunluklarda emilir. Bir film üzerine yansıtıldığında, bu yoğunluk farklılıkları akciğerlerin ve çevresindeki yapıların bir görüntüsünü oluşturur.

Grafi sayesinde akciğer kanseri, kalp, yumuşak doku veya kemik rahatsızlıkları hakkında bir sorun varsa bunun hakkında bilgi alınır. Bazen de net bir bilgi alınamama durumu yaşandığında hekim tarafından ikinci tetkik akciğer tomografisidir. Akciğer hastalıkları maalesef ki ilk sıralarda yer almaktadır. Ve genelde de meslekler sınıflandırıldığında bu konuda risk altında olanlar çokçadır.

Akciğer Grafisi Ne İçin İstenir?

Akciğer grafisi çok sayıda hastalığın teşhisinde ve izlenmesinde kullanılabilir. Bu durumlar şunları içerir:

 • Akciğer enfeksiyonları: Bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlar gibi pnömoni
 • Akciğer kanseri: Akciğerlerde tümörlerin varlığı ve yayılması, akciğer grafisi kullanılarak anlaşılabilir.
 • Akciğerlerde sıvı birikmesi: Akciğer ödemi.
 • Akciğer doku hasarı: Akciğer fibrozu gibi hastalıklar
 • Akciğerlerdeki tıkanıklıklar: Bronşlarda veya bronşiyollerde tıkanıklık vardır.

Yaygın olarak kullanılan bir tarama ve tanı yöntemi, akciğer grafisidir. Ancak bazen daha derinlemesine incelemeler için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi daha gelişmiş görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Akciğer Grafisi Neyi Gösterir?

Akciğerler ve onları çevreleyen yapılar akciğer grafisinde görülebilir. Çeşitli durumları teşhis etmek, değerlendirmek ve izlemek için bu görüntüleme yöntemi kullanılır. Bazı temel noktalar şunlardır:

 • Akciğerlerin Genel Durumu: Akciğerlerin genel durumu gösterilir. Akciğerlerin büyüklüğü, şekli, yoğunluğu ve dokusu dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri incelenir.
 • Akciğer Enfeksiyonları: Akciğerlerde enfeksiyon belirtileri gösteren durumlar ile belirlenebilir. Pnömoni gibi bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlar nedeniyle anormal görünebilir.
 • Akciğer Kanseri: Akciğerlerde tümörlerin varlığını ve yayılmasını bulmak için kullanılır. Kanserli tümörler anormal kitleler veya lekeler olabilir.
 • Akciğerlerde Sıvı Birikimi: Akciğerlerde sıvı birikimini gösteren durumlar görülebilir. Akciğer ödemi gibi durumlarda, akciğer grafisinde bulanıklık veya gölgeler artabilir.
 • Akciğerlerdeki Doku Hasarı: Akciğerlerdeki doku hasarı, akciğer grafisi kullanılarak belirlenebilir. Akciğer fibrozu gibi durumlarda akciğerlerde yoğunlaşmış alanlar veya skar dokusu görülebilir.
 • Akciğerlerde Tıkanıklıklar: Bronşlar veya bronşiyollerde tıkanıklıklar belirlenebilir. Hava yolları daralabilir veya kapanabilir.
READ  Fonksiyonel Emar

Tıbbi olarak toraks röntgeni olarak da bilinen akciğer grafisi, göğüs kafesinin, akciğerlerin, kalbin, büyük kan damarlarının ve hava yollarının iki boyutlu bir görüntüsünü sağlar. Bu görüntüleme yöntemi, akciğer enfeksiyonları (örneğin pnömoni), akciğer kanseri, kronik obstrüktif pulmoner hastalık (KOAH) ve sıvı birikimi, hava kaçağı (pnömotoraks) ve kalp büyüklüğü gibi solunum sistemine ait hastalıkları teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır. Ek olarak, kaburga kırıkları gibi travmatik hasarlar, göğüs kafesinin kemik yapılarını inceleyerek değerlendirilir.

Akciğer grafisi, hızlı ve basit bir prosedür olup, acil durumlarda hızlı bir teşhis koymak için sıklıkla kullanılır. Düşük doz radyasyon kullanılarak elde edilen bu grafiler, doktorlara hastanın mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları ve tedavi planlaması için önemli bilgiler sağlar. Akciğer grafisi çekilmesi, göğüs ağrısı, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi semptomları olan hastalarda altta yatan nedenlerin anlaşılmasına ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, daha kapsamlı inceleme gerektiren durumlarda, akciğer grafisi sonuçlarına ek olarak bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanılması mümkündür.

Akciğer Grafisi Nasıl Çekilir?

Hasta, akciğer grafisi çekilirken genellikle ayakta veya oturur. İşlem sırasında hastanın göğsü önüne yerleştirilir. Bu, tipik bir akciğer grafisi çekim prosedürünün aşamaları:

 • Hazırlık: Hasta giysisini göğsünün üst kısmından çıkarır ve altında metal olmamasına dikkat eder. Radyasyon metal eşyalarla etkileşime girdiğinde görüntüde istenmeyen lekeler oluşturabilir. İşlem sırasında hastaya pozisyonunu koruması ve hareket etmemesi söylenir.
 • Hasta, film cihazının önünde durması veya oturması için yerleştirilir. Cihazın arkasında dijital veya film tabanı bulunur. Hasta, cihazın arkasında durarak akciğerlerinin net görünmesini sağlamak için doğru pozisyonu alır.
 • İnspirasyon ve Ekspirasyon Çekimleri: Normal nefes alımı ve maksimum nefes alımı (derin nefes alma) sırasında iki çekim yapılır. Akciğerlerin genişletilmiş ve daralmış durumlarını değerlendirmek için bu çekimler kullanılır.
 • Radyografi Çekimi: Radyografi cihazı, çekim sırasında göğüs bölgesine odaklanarak röntgen ışınlarını gönderir. Işınlar, film tabanına veya dijital detektöre yansır. Bu, akciğerlerin ve onları çevreleyen yapıların resmini oluşturur.
 • Çekim Sonrası: Film tabanı veya dijital görüntüler çekim tamamlandıktan sonra radyoloji teknisyenleri veya radyologlar tarafından incelenir. Görüntüler, akciğerlerdeki anormallikleri, kırıkları veya diğer patolojileri bulmak için incelenir.

Genel bir akciğer grafisi çekimi için bu adımlar geçerlidir. Ancak bazı durumlarda hasta pozisyonları veya ek çekimler gerekebilir, özellikle bir durumu değerlendirmek veya belirli bir alanı daha iyi göstermek için.

READ  Kemik Dansitometrisi

Akciğer Grafisi Çektirmek Zorunda Olan Meslek Grupları

Akciğer hastalıkları sanayi faktörünün gelişmesi ile birlikte tüm meslek gruplarını içine almasının yanı sıra özellikle fabrikalarda çalışan işçilerin yılda bir kez akciğer grafisi çektirmesi gerekli olandır. Bu grafi bir radyoloji uzmanı ya da akciğer doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

Akciğer hastalıkların teşhisinde ilk basamak olan akciğer grafisi hem güvenli hem de hemen sonuç alınabilecek yöntemlerden biridir. Bu görüntüleme yöntemi akciğer hastalıklarının tanısında önemli bir incelemedir. Akciğerler bilindiği üzere göğüs boşluğunda sağ ve sol taraflarda bulunur.

Kalp de her iki akciğer arasında sola daha yatkındır. Akciğerler iki ayrı zar tabakası ile örtülü olup korunaklıdır. İki zar arasında her normal sağlıklı insanda sıvı bulunur. Bazı hastalık hallerinde bu sıvı miktarı artar.

Bu hastalıklar akciğer enfeksiyonları, zatürre, tüberküloz, kalp, karaciğer yetmezliği, kalp operasyonlarıdır. Zatürre akciğer dokusundaki mikrobik iltihaplanma demektir. Tek akciğeri de ya da ikisini de etki altına alabilir. Bakteriler,  virüsler zatürre sebebidir.

Akciğer Grafisi Sayesinde Saptanan Rahatsızlıklar

Akciğer grafi ile çoğunlukla sigara sebepli ve akciğer dokusunda harabiyet yaratan ve gelişen rahatsızlıklar saptanabilmektedir. Ortaya çıkan harabiyet sonucu akciğerlerde fonksiyonlar işlem görmemeye başlar.

Akciğer grafi ile saptanan nodüllerde takip edilebilmektedir. Bu nodüller her zaman tümör olarak sonuçlanmasa da takibi mutlaka gerekli yapılardır. Göğüs hastalıkları kapsamında mikrobik gelişen her değişiklik yaşanan her doku iltihabı grafi sayesinde saptanır ve sonrasında tedavi aşamasına geçilir.

Akciğer grafi ile kemik yapılarına dair olumsuz her detay saptanarak hekim tarafından takibe gereksinim duyulan hastalar sınıfında olunur. Kuşkusuz hastalık grubunun saptanması hayat kurtarıcı bir durumdur. Burada hayat kurtarıcı olan faktör de akciğer grafisidir.

Akciğer Grafisi Hemen Sonuç Verir mi?

Akciğer grafisi güvenli ve bir o kadar da hemen sonuç alınabilecek bir tetkiktir. İleri derecede bir inceleme gereksinimi olup olmadığı grafi sayesindedir. Hastalık bu sonuca göre yönlendirilir.

Akciğerler solunum yoluyla dışarıyla en çok temasta olan organlardır. İş ortamındaki uygunsuz hava ortamı, pis hava şartları, kimyasal maddelerin ağırlıkta olduğu ortamlar ve sigara ortamında etkilenen organ akciğerlerdir.

Aynı şekilde hava da bulunan bakteriler, gazlar, mikroplar, virüsler solunum yolu ile akciğerlere alınır. Bütün bunlar akciğer hastalıklarının oluşumudur. Solunum hastalıklarına istinaden belirtiler, burun akıntısı, astım, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma halleridir. Uzun süreli etkilere gelince; KOAH, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri gibi hastalıklar yaşanabilir.

Akciğer Grafisi ile Akciğer Hastalıkları Tanısı

Akciğer hastalıklarına dair tanı koyabilmek için hastanın öyküsü uzman hekimce tam anlamı ile paylaşılmalıdır. Yaşadığı hastalıklardan çalıştığı ortama ya da yaşadığı yaşam alanına kadar hepsi söylenmelidir. Kimyasallık, toz, duman, gaz, kullanılan cihazlar bile etki olabilir. Bu ön bilgilendirmeden sonra akciğer grafi çekilir ve beraberinde solunum fonksiyon testi de yapılarak teşhis konulmuş olunur.

READ  Hepatit C

Akciğer hastalığının tedavi sürecinde ilaç ya da tıbbi müdahale yapıldıktan sonra hastalığın nedenleri içerisinde mesela bulunduğu iş ortamı sorun yaratan olarak saptanırsa kişinin mesleğinden ayrılması sağlığı için gerekli olandır. Aksi takdirde yapılan hiçbir tedavi sonuç vermeyecektir.

Sağlıklı ortam, sigara kullanılmayan yerlerde bulunma, sağlıklı beslenme akciğer hastalıkları oluşumunu geciktiren olumlu kişisel önlemlerdir. Akciğer grasi 35×35 boyutlarındadır. Filmin kalitesinden emin olunmak zorunluluğu vardır. Sonuçlar uzman doktorlarca değerlendirilir. Akciğer grafileri röntgen uzmanları ile çekilmelidir.

Akciğer Grafi Hazırlığı Nasıl Olur

Akciğer grafi çekilmeden önce mutlaka hamilelik durumu sorgulanmalıdır. Hastaya tek kullanımlık bir önlük verilerek göğüs kısmını kapatan kıyafet çıkarılır, kolye varsa çıkartılır. Çekim ayakta yapılır. Hastadan derin bir nefes alınıp tutulması istenir.

Akciğer grafi ile alınan radyasyon dozu çok düşüktür bu sebeple grafi çekimleri korkulacak bir durum değildir. Aksine günlük hayatta çok daha fazla radyasyon alınan alanlar mevcuttur. Cep telefonları, elektronik cihazlar, güneş bunlardan sadece bazılarıdır.

Dolayısı ile bir akciğer grafisinden alınan radyasyon hiçbir şeydir. Bu orana rağmen alınan en iyi geri dönüşüm ise solunumsal anlamda sıkıntı çeken insanlarda büyük katkıları vardır. Çekilen grafide yaşanılan sorun ya da var olan hastalık rahatlıkla tespit edilir.

Göğüs hastalıklarında tam teşekküllü bir tanı aracıdır. Standart bir akciğer grafi bir görüntüleme yöntemi bazında olup bulguların birleştirilmesi amaçlıdır. Bir durum ile karşılaşılırsa ileri tetkiklere yönlendirme yapılır.

Akciğer Grafisi Neden İstenir?

Bir insanda bağışıklık sisteminin düşmesi hastalığa yakalanmanın daha kolay olması demektir. Hastada ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi durumlar yaşandığı takdirde hastadan istenir. Böylelikle akciğer kanseri, bronşlardaki sorunlar veya doluluk halleri gibi rahatsızlıklar belli olacaktır.

Akciğer grafi çok gerekli olmadığı yani mecbur kalınmadıkça hamilelere çekilmez. Akciğerleri görüntülemek için çekilir. Eğer hastada sigara kullanımı varsa akciğer filmi bulanık görülür dolayısıyla bronşlar dolu görünür. Temiz bir akciğer filmi ise dumansızdır ve nettir. ır.

Akciğer Grafisi Fiyatları 2024

Akciğer grafisi fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yaşadığınız ülke veya bölge, kamu veya özel bir sağlık kuruluşunun türü, sağlık sigortası kapsamınız, grafiden önce yapılan muayeneler ve diğer hizmetler, kullanılan ekipman ve teknolojinin kalitesi bu faktörlerden bazılarıdır. Akciğer grafisi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.