Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Üçlü Tarama Testi

Üçlü Tarama Testi Nedir?

Üçlü Tarama Testi, hamilelik döneminde birçok uzman doktor tarafından tavsiye edilen ve bebekte bazı kromozom anomalileri ve nöral tüp defekti gibi doğumsal hastalıklar araştırılır. Hamilelik döneminde, anne ve bebeğin sağlığı oldukça önemlidir.

Günümüzde anne ve bebek sağlığını kontrol altında tutmak için hamilelik döneminde annelere birçok test yapılır. Yapılan testler belirli hafta aralıklarında ve belirli dönemlerde gerçekleştirilir.

Hamileliğin 16. ve 20. hafta aralığında gerçekleştirilen üçlü tarama testi daha önce yapılan ikili tarama testine göre daha kapsamlı bir testtir. Üçlü tarama testi anne ve bebek sağlığı açısından oldukça önemli ve her annenin yaptırması gereken testlerden birisidir.

Üçlü Tarama Testi Nasıl Yapılır?

Üçlü tarama test, bazı hastalıklar ile ilgili tarama yapmak için yapılan ve gebelikle ilgili birçok bilgiyi sunan testlerden birisidir. Uzman kadın doğum doktorları, gebeliğin belirli dönemlerinde annelerden bazı testleri yaptırmasını talep ederler.

Gebeliğin ilk dönemlerinde yapılan ikili ve üçlü tarama testleri ile down sendromu, trizomi 18 adlı genetik hastalıkların taraması gerçekleştirilir. Üçlü tarama test oldukça kolay ve konforlu işlemlerdir.

Kadın doğum uzmanları tarafından bazı anomalilerin görüldüğü durumlarda veya herhangi bir risk taşımayan gebelere de üçlü tarama test tavsiye edilir. Üçlü tarama test için annenin kolundan bir miktar kan alınır.

Alınan kan, özel laboratuvarları gönderilerek uzman kişiler tarafından değerlendirilerek rapor haline getirilir. Testin doğruluk değerinin artması için uygun zamanda ve uzman kişiler tarafından detaylı araştırma yapılması gerekir.

Testin sonucuna göre kesin bir sonuç almak için anne adaylarından farklı testler yaptırması da talep edilebilir. Üçlü tarama testinin yalnızca bebeğin kromozomlarında meydana gelen kromozom anomalileri ile ilgili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu testle, bebeğin zekâsı ölçülmez.

Üçlü Tarama Testi Neden Yapılır?

Hamileliğin 16. ve 20. haftası arasında gerçekleştirilen üçlü tarama test ile gebelikte, bebekte olabilecek bazı kromozom anomalileri, nöral tüp defekti adı verilen doğumsal hastalıkları araştırmak için gerçekleştirilen bir testtir.

Bebekler, 46 kromozomun yarısını anneden yarısını babadan alır. Ancak bazı durumlarda kromozom dizilişlerinde bazı sorunlar meydana gelebilir. Yaptırılan ikili-üçlü taramalar ile bebeklerde meydana gelen kromozom anomalileri ile ilgili riskler belirlenir.

READ  Evde Kan Alma

İkili tarama testinden farklı olarak üçlü teste, nöral tüp defekti denilen doğumsal anomalilerini araştırmak mümkündür. Üçlü tarama test ile bebekte bazı kromozom anomalilerinin olma ihtimalinin yüksek olması durumunda, kişilere CVS veya amniyosentez yapılabilir. Trizomi18, bebekte zekâ geriliği ve diğer birçok organda anomileriile ilgili hastalıklara sebebiyet veren bir durumdur.

Üçlü Tarama Test Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Gebelik döneminde trizomi 21,trizomi 18 ve nöral tüp defektlerinin görülme olasılığını araştıran üçlü tarama test, meydana gelen bazı hastalıkların önlenmesi açısından önemlidir.

Yapılan test sonuçlarıyla trizomi 21 yani downsendromu, bebekte bazı fiziksel sorunların ve zekâ geriliğine sebebiyet vermektedir. Trizomi 21, 21 kromozomu 2 adet olması gerekirken 3 adet olmasından kaynaklı meydana gelen bir durumdur.

Üçlü tarama test sonrasında araştırılan diğer bir hastalık ise trizomi 18, yani Edward sendromudur. Trizomi 18, 18 kromozomun 2 olması gerekirken 3 olmasından kaynaklı meydana gelen bir durumdur. Bu durumların görüldüğü bebeklerin, anne karnında veya doğumdan sonra yaşama olasılığı düşüktür.

Üçlü tarama ile araştırılan nöral tüp defektleri sorunları, bebekte gelişmeyen beyin dokusu oluşumudur. Anneden alınan kanın laboratuvar ortamlarında incelenmesi sonucunda raporlanan sonuçların,

uzman kadın doğum doktoru tarafından yorumlanması ve ailelerin bilgilendirilmesi gerekir. Üçlü tarama testleri ancak hastalıklarla karşılaşma olasılığını araştırarak risk durumunu belirtir.

Üçlü Tarama Test Kaçıncı Haftada Yapılır?

40 haftalık gebelik sürecinde, anne ve bebek sağlığı oldukça önemli bir husustur. Bu uzun gebelik sürecinde annenin uzman bir kadın doğum doktoruyla sürekli iletişimde olması ve önerilen testleri yaptırması gerekir.

Gebeliğin 16. ve 20. haftaları arasında annelere uzman doktorlar tarafından üçlü tarama testleri yapılması gerektiği belirtilir. Üçlü tarama testleri bazı durumlardan dolayı 15. ve 22. haftalar arasında da yapılabilir. Üçlü tarama testinden önce ikili tarama testi yapılır.

İkili tarama testinden sonra bebekte meydana gelebilecek kromozomanomalilerinin tespit edilmesi için üçlü tarama testine ihtiyaç duyulur. Üçlü tarama testleri ile down sendromu ve Edward sendromu gibi genetik bozuklukları tespit edilmesi daha da netlik kazanacaktır.

READ  Alt Ekstremite Arter Doppler

Bu nedenle doktorlar tarafından ikili tarama testi yaptıran annelere, üçlü tarama test yaptırması da tavsiye edilir. Üçlü tarama test anneden alınan bir miktar kan ile yapılan oldukça basit bir işlemdir. Üçlü tarama testlerinin, anne ve bebek sağlığı için herhangi bir risk faktörü bulunmaz.

Üçlü Tarama Test Aç Karnına Mı Yapılır?

Hamileliğin 16. ve 22. haftaları arasında gerçekleştirilen üçlü tarama test için annenin aç veya tok olması herhangi bir önem taşımaz. Üçlü tarama test annenin aç veya tok olduğu günün her saatinde rahatlıkla yapılabilir. Gerçekleştirilen üçlü tarama testinde annenin kilosu, yaşı, sigara kullanıp kullanmadığı gibi detaylar göz önünde bulundurularak risk oranı belirlenir.

Üçlü tarama testinde önemli olan ultrason yapıldığı gün ile kan verme işleminin aynı gün yapılması, gebelik döneminde vücutta 1 gün içerisinde çok şey değişir. Tüm hamile gebelere tavsiye edilen üçlü tarama ve ikili tarama testlerin ile down sendromu veya diğer kromozoma anomalilerini kesin olarak tespit etmek mümkün değildir.

Üçlü tarama testi, gebeliğin 15. ile 20. haftaları arasında önerilir ve özellikle ikinci trimesterde çok önemlidir. Bebeğin Down sendromu, Trizomi 18 (Edwards sendromu) ve nöral tüp defektleri gibi genetik hastalıklara sahip olup olmadığını belirlemek için bu test kullanılır. Anne kanındaki AFP (alfa-fetoprotein), hCG (insan koryonik gonadotropin) ve estriol seviyeleri, üçlü tarama testi tarafından ölçülmektedir. Bu nedenle bu üç ayrı biyomarkere “üçlü” denir. Test, özel bir hazırlık gerektirmez ve aç karnına yapılmalıdır.

Annenin hamilelik haftasının doğru bir şekilde hesaplanması, testin güvenilir sonuçlar vermesi için gereklidir çünkü testte ölçülen hormon seviyeleri gebeliğin süresine bağlı olarak değişir. Test sonuçları, bir risk düzeyi verir, ancak kesin bir teşhis koymaz. Test sonuçları yüksek risk gösteriyorsa, daha kesin tanı testleri önerilebilir, bu da prenatal tanı için invaziv prosedürler gerektirebilir.

Üçlü tarama testi, risk değerlendirmesi sağlamasına rağmen, tam kesinliğe sahip değildir ve yanlış negatif veya pozitif sonuçlar verebilir. Bu nedenle, test sonuçları hakkında doktorunuzla kapsamlı bir şekilde konuşmak ve olası ek testleri ve önlemleri anlamak çok önemlidir. Gebelik yönetimi için testler yararlıdır çünkü hamilelik sırasında bebeğin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verir.

READ  Hfo MR

Üçlü Tarama Test Sonucu Riskli Çıkanlar

Gebelik döneminde üçlü tarama test, kromozomal rahatsızlıkların araştırılması için yapılır. Üçlü tarama testleri sonrasında risk durumları araştırılır. Üçlü tarama testleri sonucu riskli çıkan kişiler, daha sonradan tekrar bazı testler yapılır. Yapılan üçlü tarama testleri sonuçlarında genellikle downsendromlu bebek riski yüksek çıkar.

Yapılan araştırmalarda üçlü tarama sonrasında, çok kişide downsendromlu doğacak olan çocukların tespit edilme oranı % 60-65 oranındadır. Tarama testlerinde kesin tanı koymak için kişilere daha sonra CVS ve amniyosentez gibi testler yapılması gerekebilir.

Üçlü Tarama Test Normal Değerleri

Üçlü tarama testlerinin sonucu değerlendirilmemesi gerekir. Üçlü tarama testlerinin sonuçları değerlendirilirken annenin yaşı, vücut ağırlığı, diyabetik durumu, sigara tüketimi gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Üçlü tarama testleri normal değerleri down sendromlu için sınır değer, 1/250 olarak kabul edilir. Bunun bu değerin üstünde çıkan sonuçlar, pozitif olarak yorumlanır.

Edward sendromu için sınır değer, 1/100 olarak kabul edilir. Bu değerin üzerindeki test sonuçları, pozitif olarak yorumlanır. Tüm bu sınır değerlerin üzerindeki durumlarda oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için zamanında gereken testlerin yapılmasının önemi büyüktür.

Üçlü Tarama Testi Fiyatları 2024

Üçlü tarama test fiyatları, işlemin gerçekleştirileceği kuruma ve kurumun bulunduğu ile göre farklılık gösterebilir. Üçlü tarama testleri; özel hastanelerde, devlet hastanelerinde yapılabilen testlerdir.

Laboratuvar ortamında incelenen kan sonuçlarının değerlendirilmesi, uzman ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Üçlü tarama testlerinde gebelik haftası, kilo ve bazı hamilelik değerlerinin göz ardı edilmesi, sonucun değerlendirilmesi açısından kısıtlayıcı faktörlerdir.

Üçlü tarama test fiyatları için işlemin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesi gerekir. Üçlü tarama testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşın.