Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Dijital Anjiyografi

Dijital Anjiyografi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Tıp bilimi ile gelişen yenidünya sağlık rejimi imkân ve olanaklarının etkin ve verimli bir şekilde en üst seviyelerde kullanıldığı mekanizmaların işlek ve teknoloji donanımlarının en tercih edilen hizmetlerindendir. DSA diğer adıyla Dijital Anjiyografi vücudun her yerini kaplayan damar sistemlerinin görüntülenmesinde kullanılan, damar hastalık ve tanılarının en doğru ve profesyonel yollardan teşhisi ve tedavi sürecinde tercih dilen teknolojik tıp sistemi araçlarındandır.

Uygulama Alanları

Dijital Anjiyogarfi uygulama alanları bakımından özellikleri; karın bölgesi çevresinde, kol ve bacak bölgesinde görülürken; damarlarda görülen dar görüntüler geniş ve balon şeklini  almış genişleme kanalları, damarlarda görülen hastalık ve hasarlı bölge tedavilerinde, hastalara önceden uyarı niteliğinde olan, hastaların daha çok önlem ve tedbir almalarına olanak tanıyan bir tedavi yöntemi kullanım araçlarındandır.

  • Hastalıkların, malformasyon, fistül, vb. hastalıkların tanı ve tedavisinde en etkin sonuç alınan bu sistemle, hastaların hastalık bilgisi ve önemi noktasında daha hızlı bir şekilde hastalık süreci ile yüzleşmelerine imkân sağlayan sistemlerin en ayrıcalıklı olanıdır.
  • Atardamarlara kateterlerle girilerek hastalık tanı işlemine başlanan Dijiat Anjiyografi araç sistemi ile damarlar daha ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde görülmekte, görülmesi zor hastalıkların net bir şekilde izlenmesine, uzman doktor heyetin bu noktada vereceği reçete tedavi yöntemi sayesinde, sürece daha hızlı ve kontrol edilebilir bir düzeyde katkıda bulunulabilmektedir.
  • Bu yöntemle radyasyon düzeyi en az seviyeye indirilerek, verilen minimum doz ile beraber teknolojik yöntem ve kullanım alanı işlerliği ve dijital Anjiyografi tıbbi araç sistemi, işlevsel bütünlüğünün bu sayede korunması hedeflenmektedir. Çünkü bu gibi hastalıkların tedavi ve teşhis süreci aşamalı ve yavaş bir şekilde yol -yöntem dâhilinde,  tıbbi sistem hizmetlerine katkıda bulunmakta, hastaların en doğru ve net bir şekilde bilgilendirilmesi temel hedef haline getirilmesi sağlanmıştır.
  • Vazo CT denilen tıp mekanik araç sistemi ve teknik birimi sayesinde sadece toplardamara verilen, çok az bir miktarda kana karışan madde takviyesi neticesinde, en ince damarlar bile ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Uzman sağlık ekiplerinin hasta hakkında verdikleri karar ve iyileştirme stratejisi kesinlik kazandırarak; doktorların hastalarına doğru yönetimi sunma imkânlarını kolaylaştıracaktır. Bu yöntem sayesinde kontrast maddeden oluşacak nitelikte olan hastalık riski en aza inecek, Anevrizmalar doldurularak kanama riski azaltılmış olacaktır. Hatalıkları en ilk aşamada tanı tedavisi ve teşhis koyma sürecindeki kullanım yöntemlerine ek olarak, yeni teknik imkân ve olanaklar dâhilinde geliştirilme fırsatı bulan balon genişletme sistemi mekanizma faktörü ile daralan damarların, normal genişliklerini kazanmasında,
  • Vücudun genel ve normal seyrinin tekrar vücut bütünlüğüne kazandırma seyrini düzenleyen tedavi yöntem ve araçlarından en çok tercih edilen teknik modeli olmaya hak kazanmıştır.
  • Radyolojinin en alt dalarlından olma bakımından tıp ve sağlık alanları bölümlerinin en çok tercih edilen fonksiyonel bilimlerden olan Dijital Anjiyografi anevrizma ve damarsal yapı bozukluğu hastalıkları başta olmak üzere, bütün hastalıkların ana kaynağını oluşturan vücut bütünlüğünü temel alan organların genel seyrini düzenleyerek, gözle görülmeyecek kadar derinlikleri ve en ince ayrıntısına kadar damar geçiş yolarlının görülmesine fırsat tanımaktadır. Mide –kalın bağırsak (kolon)incelemeli, miyelografi ve diğer gelişim hedefli olan gelişim sağlayan vücut içi girişimsel tetkikler de Dijital Anjiyografi ile mümkün olabilmektedir.
  • Dijital Anjiyografi, Tıp biliminin erişilmez boyuttaki hızlı ve gelişimsel potansiyeli imkânı ile hemen her yerde gelişim vurgusunu ve kalıcı model yaratma bilincini en üst düzeyde kanıtlama imkânı bulmuştur. Bilim adamları, toplumun giderek hastalık oranlarının yükselmesi neticesinde çalışmalarına ivme kazandırarak tıp sistemi yeni araç ve gereç teknolojisine katkıda bulunmuşlardır. Dijital anjiyografi bu araç ve tedavi sisteminin en çok seçilen yaratıcı fonksiyonel yapıdaki bir tıbbi cihaz tedavi kaynağı modeli olması ile, toplumun kanayan yarası cihaz ihtiyacına çözüm sunma potansiyeli oluşturmuştur.

 

Topluma Sunduğu Diğer Ayrıcalıklar

  • Dijital anjiyografi her yerde her durumda kullanıma açık bir sistem değildir. Klinik ve bulunduğu hizmet sınıflarının gelişmişlik seviyesi, maddi imkân ve olanaklar, toplumun yeniliğe ve teknolojiye duyarlı olup olmaması bakımından çeşitli nitelik ve özelliklere bağlı olarak ilerleme kaydeden yeni nesil altın teknoloji hizmetlerindendir. Dijital Anjiyografi tedaviye hayat veren kaliteli görüntüleme tekniği ile hastaların ve sağlık uzman ekibi organize ekibinin bir numaralı tercihi olarak tıp dünyasında yerini almıştır. Arzu edilen ise; bütün hasta hane ve tıp sistemi sağlık laboratuarlarında en kısa zamanda bu uzmanlık alanı tıbbi araçlarının yerini sıklıkla almasıdır.
  • İnsan sağlığına katkısı yadsınamaz bir gerçeklikte olan dijital Anjiyografi, teknik uzman sağlık heyetinin, hastaların, doktor ve profesörlerin en büyük kılavuzu, tıp dünyasının geliştirdiği yeni dönem tıp sistemi tedavi araçlarındandır.
  • Dijital Anjiyogarfi Fiyatları 2021 hakkında bilgi için hemen randevu alın.