Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Dijital Anjiyografi

Dijital Anjiyografi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Dijital Anjiyografi; Tıp bilimi ile gelişen yenidünya sağlık rejimi imkân ve olanaklarının etkin ve verimli bir şekilde en üst seviyelerde kullanıldığı mekanizmaların işlek ve teknoloji donanımlarının en tercih edilen hizmetlerindendir.

DSA diğer adıyla dijital anjiyografi vücudun her yerini kaplayan damar sistemlerinin görüntülenmesinde kullanılan, damar hastalık ve tanılarının en doğru ve profesyonel yollardan teşhisi ve tedavi sürecinde tercih dilen teknolojik tıp sistemi araçlarındandır.

Uygulama Alanları

Dijital Anjiyogarfi uygulama alanları bakımından özellikleri; karın bölgesi çevresinde, kol ve bacak bölgesinde görülürken; damarlarda görülen dar görüntüler geniş ve balon şeklini almış genişleme kanalları, damarlarda görülen hastalık ve hasarlı bölge tedavilerinde, hastalara önceden uyarı niteliğinde olan, hastaların daha çok önlem ve tedbir almalarına olanak tanıyan bir tedavi yöntemi kullanım araçlarındandır.

  • Hastalıkların, malformasyon, fistül, vb. hastalıkların tanı ve tedavisinde en etkin sonuç alınan bu sistemle, hastaların hastalık bilgisi ve önemi noktasında daha hızlı bir şekilde hastalık süreci ile yüzleşmelerine imkân sağlayan sistemlerin en ayrıcalıklı olanıdır.
  • Atardamarlara kateterlerle girilerek hastalık tanı işlemine başlanan dijiat anjiyograf araç sistemi ile damarlar daha ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde görülmekte, görülmesi zor hastalıkların net bir şekilde izlenmesine, uzman doktor heyetin bu noktada vereceği reçete tedavi yöntemi sayesinde, sürece daha hızlı ve kontrol edilebilir bir düzeyde katkıda bulunulabilmektedir.
  • Bu yöntemle radyasyon düzeyi en az seviyeye indirilerek, verilen minimum doz ile beraber teknolojik yöntem ve kullanım alanı işlerliği ve dijital Anjiyografi tıbbi araç sistemi, işlevsel bütünlüğünün bu sayede korunması hedeflenmektedir. Çünkü bu gibi hastalıkların tedavi ve teşhis süreci aşamalı ve yavaş bir şekilde yol -yöntem dâhilinde,  tıbbi sistem hizmetlerine katkıda bulunmakta, hastaların en doğru ve net bir şekilde bilgilendirilmesi temel hedef haline getirilmesi sağlanmıştır.
  • Vazo CT denilen tıp mekanik araç sistemi ve teknik birimi sayesinde sadece toplardamara verilen, çok az bir miktarda kana karışan madde takviyesi neticesinde, en ince damarlar bile ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Uzman sağlık ekiplerinin hasta hakkında verdikleri karar ve iyileştirme stratejisi kesinlik kazandırarak; doktorların hastalarına doğru yönetimi sunma imkânlarını kolaylaştıracaktır. Bu yöntem sayesinde kontrast maddeden oluşacak nitelikte olan hastalık riski en aza inecek, Anevrizmalar doldurularak kanama riski azaltılmış olacaktır. Hatalıkları en ilk aşamada tanı tedavisi ve teşhis koyma sürecindeki kullanım yöntemlerine ek olarak, yeni teknik imkân ve olanaklar dâhilinde geliştirilme fırsatı bulan balon genişletme sistemi mekanizma faktörü ile daralan damarların, normal genişliklerini kazanmasında,
  • Vücudun genel ve normal seyrinin tekrar vücut bütünlüğüne kazandırma seyrini düzenleyen tedavi yöntem ve araçlarından en çok tercih edilen teknik modeli olmaya hak kazanmıştır.
  • Radyolojinin en alt dalarlından olma bakımından tıp ve sağlık alanları bölümlerinin en çok tercih edilen fonksiyonel bilimlerden olan dijital anjiyografi anevrizma ve damarsal yapı bozukluğu hastalıkları başta olmak üzere, bütün hastalıkların ana kaynağını oluşturan vücut bütünlüğünü temel alan organların genel seyrini düzenleyerek, gözle görülmeyecek kadar derinlikleri ve en ince ayrıntısına kadar damar geçiş yolarlının görülmesine fırsat tanımaktadır. Mide –kalın bağırsak (kolon)incelemeli, miyelografi ve diğer gelişim hedefli olan gelişim sağlayan vücut içi girişimsel tetkikler de Dijital Anjiyografi ile mümkün olabilmektedir.
  • Dijital Anjiyograf, Tıp biliminin erişilmez boyuttaki hızlı ve gelişimsel potansiyeli imkânı ile hemen her yerde gelişim vurgusunu ve kalıcı model yaratma bilincini en üst düzeyde kanıtlama imkânı bulmuştur. Bilim adamları, toplumun giderek hastalık oranlarının yükselmesi neticesinde çalışmalarına ivme kazandırarak tıp sistemi yeni araç ve gereç teknolojisine katkıda bulunmuşlardır. Dijital anjiyograf bu araç ve tedavi sisteminin en çok seçilen yaratıcı fonksiyonel yapıdaki bir tıbbi cihaz tedavi kaynağı modeli olması ile, toplumun kanayan yarası cihaz ihtiyacına çözüm sunma potansiyeli oluşturmuştur.
READ  Skolyoz Boy Grafisi

Dijital Anjiyografi Ne Kadar Sürer?

Dijital anjiyografi, damarların ve kan akışının incelenmesi için kullanılır. Bu yöntem, anjiyografi sırasında damarlara kontrast madde enjekte edilerek yapılır ve genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı bir sürede tamamlanır.

İlk olarak, dijital anjiyografinin tamamlanma süresi, incelenen damarların sayısı ve karmaşıklığına bağlıdır. Bir veya daha fazla damarın detaylı bir şekilde incelenmesi daha kısa bir süre alabilirken, birden fazla damarın incelenmesi daha uzun bir süre gerektirebilir. Testin tamamlanması daha uzun sürebilir, özellikle damar yapısı karmaşık olduğunda.

İkinci olarak, hastanın fiziksel durumu ve toleransı, dijital anjiyografinin süresini etkileyebilir. Uzun süre hareketsiz kalmanın veya enjeksiyondan kaynaklanan rahatsızlıklar, bazı hastalar için daha zorlayıcı olabilir. Bu durumda, testin daha kısa bir sürede tamamlanması veya ara verilmesi tercih edilebilir.

Üçüncü olarak, görüntüleme ekipmanının özellikleri ve kullanılan teknoloji dijital anjiyografi süresini etkileyebilir. Gelişmiş teknolojiye sahip ekipmanlar, daha hızlı ve daha hassas görüntüler üretebilir, bu da testin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bununla birlikte, test süresi, ekipmanın kullanılması ve ayarlanması tarafından da etkilenebilir.

Son olarak, dijital anjiyografinin süresi, testin yapıldığı sağlık kurumunun iş yüküne ve yoğunluğuna bağlıdır. Daha fazla hasta yoğun bir hastanede veya tıbbi görüntüleme merkezinde sıraya alınmış olabilir, bu da testin tamamlanma süresini uzatabilir. Bu durumda testin tamamlanması için daha fazla zaman gerekebilir.

Sonuç olarak, dijital anjiyografi süresi çeşitli faktörlere bağlıdır. Testin tamamlanma süresi, incelenen damarların sayısı ve karmaşıklığı, hastanın fiziksel durumu, kullanılan teknoloji ve sağlık kurumunun iş yoğunluğu gibi birçok faktörden etkilenebilir. Ancak genellikle birkaç dakikadan bir saate kadar sürer.

Dijital Anjiyografi Nerede Yapılır?

Dijital anjiyografi, damarların ve kan akışının incelenmesi için kullanılır. Bu kritik test, damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, damar genişlemeleri ve diğer vasküler sorunların teşhis ve tedavisinde sıklıkla kullanılır. Dijital anjiyografi genellikle hastanelerde ve uzman tıbbi görüntüleme merkezlerinde yapılır.

READ  Fetal MR

Dijital anjiyografi ilk olarak tipik olarak tıbbi görüntüleme merkezlerinde yapılmaktadır. Bu merkezler, çeşitli tıbbi görüntüleme hizmetleri sunmak için uzman tıbbi ekipmanlara ve deneyimli personele sahiptir. Bu merkezlerde uzman doktorlar dijital anjiyografiyi değerlendirir ve yapar.

İkinci olarak, dijital anjiyografi testlerinin yapıldığı çok sayıda önemli yer daha vardır. Özellikle büyük hastaneler, gelişmiş tıbbi ekipmanlara ve uzmanlık alanlarına sahip tıbbi görüntüleme birimleri içerir. Bu birimlerde, dijital anjiyografi gibi çeşitli tıbbi görüntüleme testleri de yapılır ve genellikle uzman ekipler tarafından yürütülür.

Üçüncü olarak, dijital anjiyografi testlerini özel poliklinikler ve klinikler de sunabilir. Özellikle belirli sağlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış klinikler, vasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde dijital anjiyografi sağlayabilir. Bu tür klinikler genellikle hasta odaklı hizmetler sunar ve randevu sistemi kullanır.

Son olarak, dijital anjiyografi bazı durumlarda hastane acil servislerinde de yapılabilir. Dijital anjiyografi testi, özellikle ani damar tıkanıklığı, kanama veya travma gibi acil durumlarda hızlı bir şekilde yapılabilir. Hastanın durumuna bağlı olarak acil servislerde testler yapılabilir ve tedavi planı belirlenebilir.

Sonuç olarak, dijital anjiyografi genellikle hastanelerde, özel kliniklerde, uzman tıbbi görüntüleme merkezlerinde ve acil servislerde yapılmaktadır. Bu yerler, gelişmiş tıbbi ekipmanlara sahip uzmanlar tarafından testlerin yapılmasını sağlar ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kritik bir rol oynar.

Topluma Sunduğu Diğer Ayrıcalıklar

  • Dijital anjiyograf her yerde her durumda kullanıma açık bir sistem değildir. Klinik ve bulunduğu hizmet sınıflarının gelişmişlik seviyesi, maddi imkân ve olanaklar, toplumun yeniliğe ve teknolojiye duyarlı olup olmaması bakımından çeşitli nitelik ve özelliklere bağlı olarak ilerleme kaydeden yeni nesil altın teknoloji hizmetlerindendir. Dijital anjiyograf tedaviye hayat veren kaliteli görüntüleme tekniği ile hastaların ve sağlık uzman ekibi organize ekibinin bir numaralı tercihi olarak tıp dünyasında yerini almıştır. Arzu edilen ise; bütün hasta hane ve tıp sistemi sağlık laboratuarlarında en kısa zamanda bu uzmanlık alanı tıbbi araçlarının yerini sıklıkla almasıdır.
  • İnsan sağlığına katkısı yadsınamaz bir gerçeklikte olan dijital anjiyograf, teknik uzman sağlık heyetinin, hastaların, doktor ve profesörlerin en büyük kılavuzu, tıp dünyasının geliştirdiği yeni dönem tıp sistemi tedavi araçlarındandır.
READ  Hiv Testi

Dijital Anjiyografi Fiyatları 2024

Dijital anjiyografi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.