Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kardiyak Emar

Kardiyoloji ile bağlantılı olan Kardiyak Emar radyo dalgaları ile kalbin ayrıntılı olarak görüntülenmesini sağlayan bir radyoloji tetkikidir. Kardiyak Emar kalbin kardiyovasküler görüntüsünü sağlama metodudur.  Kalp hastalarına çekilen kardiyak MR kalp hastalıkları konusunda ve ne tür bir kalp hastalığı olduğu özellikleri gibi konuda ayrıntılı bilgi veren bir görüntülemedir.  Dolayısıyla Kardiyak MR görüntülenmesi sonucunda kalp hastalığı konusunda teşhis çok daha hızlı konulur ve dolayısıyla en kısa sürede tedavi programı yapılarak hasta tedavi altına alınmış olur.

Kardiyak Emar Nedir?

Kalp,  etrafı kemiklerle kaplı göğüs kafesinin arka kısmında bulunur.  Dolayısıyla normal görüntüleme sistemi ile ayrıntılı olarak görüntülenemez.  Bu noktada kalbin fonksiyonlarıyla ve olası hastalıkların ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan ve günümüzde sıkça kullanılan ileri teknoloji görüntüleme yöntemidir.  Kardiyak Emar ile kalbin bütün ayrıntıları incelenebilir.  Kardiyak MR çekilmeden önce hastaya damar yoluyla bir kontrast maddesi verilir.  Aynı zamanda Kardiyak MR çekimi sırasında kalbin hareketleri de gözlenir.  Bu nedenle EKG bantları da yapıştırılarak MR çekilir.  MR çekimi sırasında hastaya arada nefes alıp vermesi biçiminde komutlar verilir ve Kardiyak MR yaklaşık olarak 35 – 45 dakika gibi bir sürede tamamlanır.

Kardiyak Emar Fiyatı

Kardiyak MR görüntüleme tetkikleri farklı bir görüntüleme metodudur.  Aynı zamanda ekokardiyografiden ve kalp tomografi ’sinden de farklıdır.  Kardiyak MR’ın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri kalp kası ve dokusu konusunda ayrıntılı bilgi vermesidir.  Daha doğrusu Kardiyak MR çekildiğinde kalple ilgili tek bir kalp hastalığı teşhis edilmez.  Kalple ilgili olası bütün hastalıkların teşhis edilmesini sağlar.  Bu anlamda diğer MR çeşitlerinden çok daha farklı ve çok geliştirilmiş bir metottur.  Kardiyak MR fiyatları yapılacak merkeze göre değişiklik gösterir.  Ancak MR görüntüleme sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanan aynı zamanda özel sağlık sigortası tarafından da poliçe ölçüsünde karşılanan bir tetkiktir.  Dolayısıyla geniş bir avantaja sahiptir.  Farklı fiyatlarla karşılaşılmış olsa da Kardiyak MR çektirmeye karar verilen merkez ile görüşülerek indirimlerden faydalanılması sağlanmaktadır.

Kardiyak Emar Nasıl Çekilir? Nasıl Yapılır?

Kardiyak MR için öncelikle kardiyoloji uzmanına giderek kalple ilgili bir ön muayene yapılması gerekir.  Kalp ve damarlarla ilgili,  kalbinde bir sorun olup olmadığının diğer tetkikler ile teşhis edilmesi sonucunda kardiyoloji uzmanının Kardiyak MR çekilmesine karar vermesi ile gerçekleştirilir.  Kardiyak MR çekilmeden önce hastanın ön muayenesinde var olan şikâyetleri dinlenir.  Öncesinde gelişen hikâye dinlenir ve değerlendirilir.  Ayrıca hastanın herhangi bir maddeye ilacı alerji olup olmadığı,  kalp pili takılıp takılmadığı veya hastanın böbrek fonksiyonlarının ne durumda olduğu kontrol edilir.  ayrıca hastada protez,  platin,  metal vücudunda herhangi bir şeyin olmaması öncelikle bir de gebe olmaması gerekir.  Bütün bunlar bertaraf edildikten sonra çekim yapılmasına karar verilir.  Son derece özenle çalışılması gereken bir görüntülemedir.  Kardiyak MR çekiminde bulunan ekibin bu konuda tecrübeli olması önemlidir.

Hastanın çekimden önce damar yolu açılarak kontrast maddesi damardan verilir.  Bu süreç hasta açısından son derece konforlu bir süreçtir.  Ardından MR cihazına alınır MR cihazı bilindiği gibi mıknatıs özelliği bulunan bir cihazdır.  Ayrıca hastanın göğüs bölgesine elektrotlar yapıştırılır.  Hasta MR makinesine alındıktan sonra dışarıdan verilen komutlarla hasta söyleneni yapar.  Ve yaklaşık olarak 45 dakika gibi bir süre hastanın MR görüntüsü yani Kardiyak Emar çekimi gerçekleştirilir.  Hasta çıkmadan önce herhangi bir hata olup olmadığı görüntülerin de istenildiği gibi çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.  Hasta herhangi bir acı ve ağrı hissetmez.  Görüntülerden sonra  görüntüleri radyoloji uzmanı rapor eder. Ardından kardiyoloji uzmanı tarafından incelenerek ona göre teşhis konur.

Kardiyak Emar  Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kardiyak MR isminden de anlaşılacağı gibi kardiyolojik bir tetkiktir.  Yani kalbin ve çevre dokularının kas yapılarının ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan tetkiklerden biridir.  Kalp göğüs kafesinin içinde ve etrafı kemik yapısıyla çevrelenmiştir.  Dolayısıyla diğer normal görüntüleme cihazlarıyla net ve ayrıntılı bir biçimde incelenmesi,  teşhis koymak tam anlamıyla mümkün olmamaktadır.  Kardiyak Emar bu noktada kalbin bütün ayrıntılarıyla incelenmesini kas yapısını bağ dokularının çevresini kan akışını gibi çok ayrıntılı ve detaylı kalp hakkında bilgi vermektedir.  Kalp hastalıkları konusunda en doğru teşhisin konulmasını sağlayan tetkik Kardiyak MR’dır. Kardiyak MR görüntülenmesinin en sık kullanıldığı hastalıklar kalp yetmezliğidir.

Kalp yetmezliğinin hangi derecede olduğu ve var olan bu yetersizliğin kalp odacık ve kapakçıklarında herhangi bir hasar oluşturup oluşturmadığı konusunda oldukça ayrıntılı bilgi sağlar.  Ayrıca ayrıntılı bir kalp görüntülemesi olduğu için perikart denilen kalp zarının yapısı,  doğuştan kaynaklanan herhangi bir kalp hastalığının olup olmadığı,  kapaklarda ve aortta herhangi bir anormal durumların teşhisinde Kardiyak MR tek yol gösteren görüntüleme metodudur.  Bunun dışında taşikardi,  ritim bozukluğu,  bayılma gibi belirtilerin geri planında kalpten kaynaklı herhangi bir sebep olup olmadığının anlaşılması için de Kardiyak MR’a başvurulur.

Doğuştan kaynaklı aort odaklı kalp hastalıklarının teşhis edilmesinde ve ekokardiyografik denilen bir görüntü tetkikinden tam anlamıyla sonuç alınamaması ve tanı konulamaması durumunda Kardiyak MR istenir.  Ayrıca Kardiyak MR hastaya hiçbir acı ve ağrı vermediği gibi hasta radyasyon almaz.  Son derece konforlu bir biçimde Kardiyak MR çekilir ve  sonuç alınır. Kardiyak Emar Fiyatları 2020 hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin.