Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

CA 19 Testi

CA 19-9 Testi Nedir?

CA 19-9 Testi, pankreas kanserini gibi durumları belirlemek amacıyla beraber yapılan testlerdir. Bu test ile birlikte pankreas kanseri durumu, işleyişi ve tedavisi gibi birçok durumu gözlemlemek mümkündür. Ca 19-9 testi kan tahlillerinden sonuç alınan ve bütün tetkiklerin de biyokimya laboratuvarlarında meydana geldiği bir test çeşididir.

Bu test aynı zamanda kişiler arasında tümör belirteci olarak da geçer. Bu yüzden kişilere mutlaka yapılması gerekir. Başka hastalıkların teşhisi için de kullanılan bu test genel olarak pankreas kanserinde etkilidir.

Pankreas kanserlerinde teşhis için yüzdelik dilimde yetmiş seksen arasında bir gösterim mevcuttur. Her insanın vücudunda cA 19 9 testi olur. Fakat yükselmesi durumunda istenmeyen hastalıkları beraberinde getirir.

CA 19-9 Testi Neden Yaptırılır?

Özellikle pankreas kanseri ve birçok kanserin ilerlemesi gibi durumlara bakabilmek için Ca 19-9 test yapılır. Bu test sonucun yüksek miktarda olan değerler pankreas kanserinin ilerlemesinden kaynaklanır. Bu ilerleme durumu kanser hastalarının yüzde yetmişinde meydana gelir.

Safra da meydana gelen taşlar, akciğer kanseri, safra kanseri ve bu bölgelerin rahatsızlanma durumlarında da bu değer yükselir. O yüzden Ca 19-9 test kişilerde olan hastalığın nüksüne, durumuna ve ilerleyişine bakabilmek için uygulanır.

CA 19-9 Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Kişilere yapılan ca 19-9 test genel olarak pankreas kanseri şüphesinde yapılır. Bunun nedeni testin sonuçları net bir şekilde vermesidir. Bu şüphenin yanında kişide kilo kaybı, sarılık ve karın ağrısı oluyorsa testin mutlaka yapılması gerekir.

Eğer birey pankreas kanseriyse tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında da bu testin yapılması gerekir. Bu rahatsızlığın dışında gözüktüğünüz doktorunuz sizde safra kanalı tıkanıklığı gibi rahatsızlıklardan şüpheleniyorsa bu durumlarda da Ca 19-9 test uygulanabilir.

Bu rahatsızlık geçirildiğinde tedavi bittiğinde kişilerin oranlarında fazla bir düşüklük meydana gelir. Bu verilerin de tamamen algılanabilmesi için hastalık geçirildikten iki hafta sonra test yapılması gereklidir.

READ  Hs-Crp Testi

CA 19-9 Testi Hangi Durumlarda İstenir?

Kişiler doktor tarafından muayene edilip belirli durumlardan şüphelenildiğinde bu test istenir. Bu durumlar genel olarak kanserlerdir. Bu test özellikle pankreas kanseri, safra kanseri ve safra tıkanıklığı durumlarında istenir.

Bu durumlardan doktorunuzun şüphelenmesi test yaptıracağı anlamına gelir. Çünkü bu rahatsızlıkların tamamında değerler birden yükselişe geçer. Hatta doktorlar tarafından tedavi sürecinde ve tedavi sonrasında da bu testler uygulanarak vücut içerisin işleyişlere bakılır.

Kişilerde hele ki bulantı, karın ağrısı, sarılık veya kilo kaybı meydana gelmişse bu durumlar belirti olarak kabul edilir. Bu belirtilerin mutlaka doktora söylenmesi ve ona göre testlerin yapılması gereklidir.

Test İçin Alınan Numune Nedir?

Bireylere yapılacak olan Ca 19-9 test için kişilerden numune alınması gerekir. Bu numune genel olarak kişilerin kollarından belirlenen iğneler ile beraberkan olarak alınır. Normal kan veriyormuş gibi kan verildiği takdirde test için yeterli veriler toplanmış olur.

Tıbbi testler, bir hastalığın teşhis edilmesi, bir kişinin sağlık durumunun izlenmesi veya tedavilerin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için çok önemlidir. Bu testlerin yapılabilmesi için çeşitli biyolojik numuneler alınmalıdır. Tıbbi testler için gerekli olan ve laboratuvarda analiz edilen biyolojik materyaller “numune” olarak adlandırılır.

Bu madde kan, idrar, doku, tükürük, mukus veya vücuttaki diğer sıvılar arasında olabilir. Her bir numunenin alınması, saklanması ve işlenmesi, testin türüne ve amacına bağlıdır. Örneğin, kan testleri genellikle damardan alınan kan numuneleri üzerinde yapılırken, enfeksiyon teşhisi için idrar tahlili için idrar numunesi alınması gerekebilir veya boğazdan bir sürüntü alınması gerekebilir.

Testin doğruluğu ve güvenilirliği, numune alımına bağlıdır. Doğru zamanda ve uygun koşullar altında numuneler toplanmalı, uygun şekilde etiketlenmeli ve laboratuvara gönderilmelidir. Her numunenin saklama ve taşıma koşulları farklıdır; bazı numuneler soğukta saklanabilirken diğerleri oda sıcaklığında saklanabilir.

READ  İkili Test

Numunenin kirlenmesi, değiştirilmesi veya bozulmaması için ayrıca dikkatli bir şekilde işlemesi gerekir. Bu nedenle, numunelerin alınması ve taşınması sırasında steril koşulların sağlanması ve testin doğruluğunun en üst düzeye çıkarmak için her adımın özenle takip edilmesi gerekir.

Numuneler laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal, mikrobiyolojik veya patolojik testlerle incelenir. Bu testlerin sonuçları, doktorların hastalıkları teşhis etmesine, tedaviye karar vermesine ve hastanın sağlık durumunu izlemesine yardımcı olur. Örneğin, bir kan numunesi üzerinde yapılan bir biyokimyasal analiz, kan şekeri seviyelerini, kolesterol seviyelerini ve böbrek ve karaciğer işlevlerini gösterebilir.

İdrar numuneleri, böbrek hastalıklarının ve idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılırken, biyopsi olarak alınan doku numuneleri, kanser gibi ciddi hastalıkların teşhisinde çok önemlidir. Modern tıbbın temel araçlarından biri, numuneler üzerinde yapılan kapsamlı analizlerdir. Bu analizler, sağlık profesyonellerine bireylerin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.

Sonuç olarak, tıbbi testler için alınan numuneler teşhis ve tedavi süreçlerinde çok önemlidir. Bu numunelerin doğru bir şekilde alınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bu süreçlerin her adımı, hastaların doğru ve zamanında teşhis almasını sağlamak için çok fazla dikkat ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, kullanılan numuneler ve tıbbi testler, çağdaş sağlık sisteminin temel bileşenleri olarak kabul edilir.

Test İçin Hazırlık Yapmaya Gerek Var Mı?

Pankreas kanseri, başka hastalıklar veya sadece doktorun isteği üzerine kişiler Ca 19-9 test yaptırabilir. Bu test için herhangi bir yapılmasına gerek yoktur. Kişiler sadece kan vereceği için doktor sonrasında kan alma yerlerine gitmeleri gerekir.

CA 19-9 Testi Sonuçları Neyi İfade Eder?

CA 19-9 her bireyde olan bir durumdur. Fakat kişilerde fazla miktarda yükselme durumu birçok hastalığın belirtisi olarak kabul edilir. Özellikle pankreas kanseri gibi kanserlerin tamamında bu oran normalin üstünde seyreder. Bu gibi durumlarda direkt tedaviye başvurulmalıdır.

READ  AFP Testi

Pankreas kanseri dışında diğer kanserler ve rahatsızlıklar da bu yükselmeye sebep olacağından iyi bir değerlendirme yapılmalıdır. Sonrasında yapılması gereken tek işlem tedavi görürken işleyiş takip etmek için tedavi bittikten sonra da normal değerlere dönüldü mü, diye Ca 19-9 test yaptırmaktır. Aksi takdirde bu değerleri öğrenmek mümkün değildir.

CA 19-9 Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Yapılan testler sonucunda çıkan değerlerin 37 U / Ml üzerinden yüksek olma durumudur. Bu durum meydana geldiği anda doktor tarafından detaylı testler yapılarak altında yatan hastalık araştırılır.

Çünkü bu değerin normalden yüksek olması kanser belirtisi olarak gecen bir durumdur. Sonrasında yapılacak detaylı incelemeler ile birlikte hastalık ortaya çıkartılır. Çünkü bu değerlerin yüksek olmasının birçok sebebi olabilir.

CA 19-9 Yüksekliğinin Nedenleri

Yapılan test sonucunda vücut içerisinde bulunan 19-9’un hastalıklardan meydana gelerek yükseldiği bilinir. Bu hastalıklar kendi içerisinde iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır.

Kötü huylu olarak bu oranı yükselten rahatsızlıklar genel olarak akciğer kanserleri ki akciğer kanserlerinin yarısında bu yükselme durumu gözlemlenir, yumurtalık yani over kanserleri, yemek borusunda meydana gelen kanser durumlarında, kadınlarda meme ve rahim bölgeleri kanserlerinde, Adenokarsinomlarda, mide kanseri olan hastaların yüzde kırk iki oranında, safra kanserlerine, pankreas kanserlerinde ve son olarak kol kanseri olan hastaların yüzde yirmi dördünde bu yükselme meydana gelir.

İyi hastalıklardan meydana gelen yükselmeler de olur. Bu yükselmeler siroz hastalığında, safra taşı, iltihabı, tıkanması gibi rahatsızlıklarda, tiroid hastalığında, Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığında, Kistikfibrozis hastalığında ve son olarak pankreasta meydana gelen iltihaplanma durumlarında CA 19-9 yükselmesi meydana gelebilir. Bu yükselme durumu için kişiler mutlaka ca 19-9 testi yaptırmalıdır.

CA 19-9 Testi Fiyatları 2024

Ca 19-9 testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.