Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Check Up

Check Up Nedir ve Ne Zaman Yapılır?

Kapsama alanı ve genel tanımlama çerçevesi İngilizce bir terim olan Check Up Türkçeye  ‘’tepeden tırnağa sağlık muayenesi yapmak’’  anlamını taşıyarak kavramsal çerçevesini çizmiştir. Check up sağlık klinik ve organizasyonlarının özenle takip ettikleri, dikkatle ve kontrollü bir şekilde hazırladıkları, kaliteli uzman dokunuşlarına sahip bir bütünlük arz eden program modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Check up hizmetleri hemen her çevreden ve hastalık endişesi duysun duymasın tercih etmeleri uzmanlarca öngörülen kalite kontrol bakışı açısına sahip yılda muhakkak Check up kontrol ve taramasından geçilmesi gerekmektedir. Bu noktada uzman gözü ile görülen ve bilimsel tanı tedavi bakış açısı ise hazırlanan, doktorlarca ifade edilen hastalara ve adaylarına sunulan organize edilmiş bir kutu teknoloji sistemidir.
  • Check up rutin program içeriği: sağlık geçmişi formu, fiziksel muayene ve genel testlerinizden oluşan sistemsel bakış açısını uzman görüşü doğrultusunda ve bundan sonra alınacak yol ve yöntemlerin genel yol haritasını izlemek adına son derece önemli ve etkili pusula görevi görmektedir. Modern dünya teknolojisi ve gelişen yenilik hareketleri ile birlikte, tıp cihaz sisteminin yenilenmesi, toplumun stres, kaygı ve hastalık eşiğinin yükselmesi ile alet, araç, gereç ve tıbbi donanım gerektiren hastalık arşivi çözüm plan modelleri ile; uzman doktor ve sağlık personellerinin hastalarına olan Check up çağrısı ve sağlık muayenelerinin aksatılmaması noktasındaki uyarı ve istekleri, toplumun biraz daha bilinçlenmesi noktasında temel dayanak oluşturmaktadır.
  • Normal şartlarda gerçeklerle yüzleşmek istemeyen Check up olgusundan bile haberdar olmayan toplum kesimi için önemle varlığını kanıtlayan bu tıbbi muayene sistemi, topluma vücut ve ruh bütünlüğünün en doğru ve hızlı kaynaklar yolu ile ulaşma noktasında parlayan bir ayna görevi görmüştür.

Amacı

  • Genel itibariyle hasta ve insan sağlığını merkezine alan tüm tıbbi müdahaleler ve sağlık organize ekipleri, doktorlar, iyi niyet elçisi ve destekçisi tüm sağlık dostu kaynak, Check up müdahalesinin bir parçası, dayanak noktası ve en önemlisi önlem almak için toplumun odak noktasında duran tıp sağlık hizmeti muayene araçlarındandır.
  • Kronik hastaların korkulu rüyası ve yaşamsal hayat damarlarını kaybetmeleri noktasında ciddi psikolojik ve kronik olarak çöküntüye uğrayan hastaların en baştan risk faktörlerinin belirlenmesi ve çözüm noktasında teşhis ve t3edavi kaynaklarının öngörülerek sıralanması başlı başına uzmanlık amacı ve yöntemlerinin üst düzey başarısıdır.
  • Sonuca gidilmemiş ve kaynağı bilinmeyen hastalıklarda, gerekli tanı ve tedavisi sekteğe uğrayan, hastalığı anlaşılamayan hastalık ve rahatsızlarda  mutlak bir   ön belirleyici olarak check up profesyonel uzmanlık alanını muayene bilinci ile kanıtlamıştır.Doktorların  genel  politikalarına yardımcı olarak  onların hasta ile kuvvetli bir bağ kurmasında, uzmanlık alanlarını geliştirme noktasında yeni bilgi ve  donanımla içli dışlı olma,bilgiyi arama,bilgeliğe susama noktasında   paket bir   müjdeleyici,yol gösterici ve  daha sağlıklı yaşamaları noktasında   hastaları ve toplum vicdanını teşvik edici  bir duyarlılığa  yönelten; çalışma amacına  yönlendiren etik bir sağlık tedavi  yöntemidir.
  • Son kontrollerin yapılması ve hastaların kontrollü bir şekilde gözetim altına alınması bakımından, durum kritik analizlerinin yapılması, kısa bir rehabilite seansı dâhilinde çıkarımlar ve yapılması gerekenler başlığı adı altında hasta ile koordineli bir iletişim ağının yakalanması, plan dahilinde ve ölçeğinde klinik verilerinin güncelleştirilmesi, karşılaştırılması ve yeni yol planı çizilmesi, uygulanması sürecinde son derece etkili ve verimli geri dönüşümleri olan tedavi süreç aşamalarından olup; Check up hastalık ve hasta bilincinin programlanmasında uzmanlık alanı en üst seviyelerde seyreden bir muayene kontrol sistemidir.
  • Check up baştan ayağa yapılan koordineli sağlık rejimi programları ile ayrıca da diğer sağlık kuruluşlarının sistem içinde durdukları yöne, hasta ile olan diyaloglarına, reçete tayin sistemine kadar geniş boyutta bir atılım ve yönlendirme sistemidir.

Önemi Hayati Derecesi

  • Geri bildirim aracı olan Check up uzman kadro görev dağılımı ile son yılların en işlek hasta riski tanımlayan hizmetlerin başında gelmektedir. Kişi ve toplumların sosyal çevre içindeki rollerine katkıda bulunarak, hayat kalitelerini yükseltmede, daha verimli ve bilinçli bir birey olarak adım atılmasında, hastalıkların gerektiğinde %100 tamamen doğrudan ortadan kaldırılması nokrasında her zaman güncelliğini koruyacak olan optimize tabanlı bir sağlık hizmet modelidir.
  • Check up, toplum ruhu ve vücut bilincinin daha umutla geleceğe bakılmasına etkin kaynak sağlayan, hayati önem taşıyan ve topluma değer bilinci kazandıran, hasta ve hasta yakınlarına karşı olağanüstü destek sağlayan, yaratıcı tıp uzman heyeti işbirliğinde genel koordinasyon sağlanan, seçkin yapıdaki tıbbi müdahale kontrol mekanizmasıdır.