Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Avrupa
Anadolu

Kreatinin

Kreatinin Nedir?

Kreatinin, kanda yer alan oranı kas aktivitelerinden etkilenir ve kreatinin testi ve ölçümleri iki farklı yolla yapılarak insan vücudunda yer alan bu maddenin değerleri hesaplanabilir. İlki kan dolaşımında olan serum kreatinin diğeri ise idrar yoluyla bakılan kreatinin klirensidir.

İnsan vücudunda üriner sistem bulunur ve bu üriner sistem kan basıncının düzenlenmesi, boşaltım sistemi gibi görevlere sahiptir. Bu görevleri yerine getirirken böbreklerinde bu bağlamda fazla olan kanı süzmesi için fayda sağlar.

Vücuttan dışarı atılan 3 temel madde ürik asit, üre ve kreatinindir. Kreatinin metabolizmanın oluşturduğu organik bir atık olup vücutta daimi olarak mutlaka bulunur. Bunlar kreatinin testi ile belli olur.

Kreatinin vücutta yer alan kas sistemlerinin hareketleri sonucu oluşan bir organik atıktır. Bu testler sayesinde vücutta olması gereken kreatininlerin değerlerinin yüksekliği ya da düşüklüğü kolaylıkla görülebilir.

Kreatinin Düşüklüğü Nedir?

Kreatinin testi sonucunda belirlenen referans aralıkları altında bir değer görülmesi halinde kreatinin düşüklüğünden bahsedilir. Yaşlılık ve kilo kaybı gibi durumların var olması halinde kreatin kas kütlesinin zayıflığına bağlı olarak düşük çıkabilir.

Gebelik sürecinde ise idrar üretimi arttığı ve aşırı su kaybı olmasından dolayı kreatininlerin değerleri yapılan testler sonucu düşük görülür. Kreatininlerin düşüklüğü, idrar yollarında tıkanıklık, böbreklere kan akışının yavaş olması, böbrek rahatsızlıkları sonucunda da görülebilen bir durumdur.

Tedavi olarak ise mutlaka diyetle desteklenerek protein bakımından zengin beslenmek önem taşır. Düşük kreatininin değerine sahip olan kişilerde bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik gibi bulgular sıklıkla görülür.

Kreatinin Yüksekliği Nedir?

Kas aktiviteleri ve kuvvetinden etkilenen kreatininin farklı nedenlere bağlı olarak ya düşük ya da yüksek seyredebilir. Yaşlı ve zayıf olan kişilerde düşük seyrederken kas kütlesi kuvvetli olan kişilerde yüksek görülebilir.

Kreatininin kan yolu yardımıyla böbreklere iletilerek idrar yoluyla dışarı atılır.  Böbrekler bu dışarı atım sırasında işlevlerini düzgün yapamayıp filtreleme görevini göremediği zaman kreatinin testi değerleri yüksek çıkar.

READ  Ferritin Testi

Kreatinin yüksekliği böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sonunu da beraberinde getirir. Hipertansiyon, gut hastalığı, diyabet, kan kaybı, ağır yapılan egzersizler, aşırı su kaybı gibi hastalıklara sahip kişilerde kreatininin testi yüksek görülür.

Kreatinin Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?

Kas aktivitelerinden meydana gelen kreatininlerin yüksekliği kreatininin testi için farklı yollar kullanılarak yapılır. Kanda ya da idrarda görülen kreatininlerin yüksekliği böbrek rahatsızlıklarından birçok farklı hastalığa neden olur. Bu nedenle mutlaka kontrol altına alınarak tedavi edilmesi önemlidir.

Kreatinin düşürülmesi için öncelikle yükselmesine bağlı olan nedenlerin belirlenmesi gereklidir. Yüksekliğin neden kaynaklı olduğunun tanısı konulduktan sonra farklı tedavi yolları uygulanarak kreatinin seviyesinin düşürülmesi mümkündür.

Tedavi şekillerinden öncelikle beslenme sisteminin düzene girmesi sağlanmalıdır. Protein bakımından zengin olan kırmızı etin tüketimini azaltmak ve düzenli egzersizler yapılmasını sağlayarak kreatinin dengesini kontrol altına almak mümkündür.

Kreatinin Normal Değeri Nedir?

Kreatininlerin testi sonrasında çıkan değerler serum ve klirensi olarak değerlendirmelidir. Serum kreatin değeri yetişkin erkeklerde 0.50-1.40 arasında olması gerekli iken yetişkin kadınlarda bu değer 0.50-1.30 olarak normal kabul edilir.

Kreatininlerin klirensi olarak görülen idrar yoluyla toplanan değerler yaş ortalamasına bakılarak değerlendirilmelidir. Yaş kriterlerine bakılarak uzman hekimlerin belirlediği referans aralıkları altında ya da üstünde olan değerlere bakılarak tedavi seçenekleri belirlenebilir.

Kreatinin Testi Nedir?

Böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kan testi kreatinin testidir. Kas hücreleri metabolik olarak kreatinin üretirler. Vücudun herhangi bir fiziksel hareketi veya enerji kullanımı sırasında kreatinin üretilir ve kana salınır. Böbrekler normalde kandaki kreatinini süzerek idrara atar. Diğer bir deyişle, kandaki yüksek kreatinin seviyeleri, böbrek işlevlerinin bozulduğunu gösterebilir.

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalıklarını izlemek veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen diğer tıbbi durumları belirlemek için genellikle kreatinin testi yapılır. Bu test, özellikle uzun süredir böbrek hastalığı olan veya böbrek fonksiyonları ile ilgili sorunları olan kişiler için faydalı olabilir. Böbrek fonksiyonları, vücudun kas kütlesi ve bazı metabolik bozukluklar, kreatinin seviyelerinden anlaşılabilir. Doktorlar, bu testi böbrekleri ve genel sağlıklarını izlemek için önemli bir araç olarak kullanır.

READ  AMH Testi

Böbreklerde gerekli olan kreatinin miktarının kişinin vücudunda yeterli miktarda olup olmadığı ve böbreklerin görevlerini düzgün yapıp yapmadığını anlayabilmek için yapılan teste kreatininlerin testi denir.

Bu test kandaki ya da idrardaki kreatinin miktarını ölçebilmek için uygulanır. Yüksekliği ya da düşüklüğüne göre de tedavi yöntemleri belirlenmelidir.

Kreatinin Testi Nasıl Yapılır?

Kreatin testi uzman hekimlerin uygun gördüğü şekilde ya kandan ya idrardan ya da ikisinin aynı anda bakılmasıyla yapılır. Bazı bilgiler tek testle alınamayacağından dolayı iki testin kombin olması daha sağlıklı bilgi verebilir.

İdrardan alınan numuneler 24 saat boyunca biriktirilerek yapılırken kandan bakılacak testler için ise sadece damardan kan alınmasıyla yapılır.

Kreatinin Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?

Genellikle böbrek hastalıklarını teşhis etmek ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kreatinin testi kullanılır. Normalde böbrekler kandaki atık maddeleri süzer ve idrara atar. Vücudun kas metabolizmasının bir sonucu olarak, kan kreatinin içerir ve böbrekler tarafından süzülerek atılır.

Sonuç olarak, kreatinin seviyelerinde bir artış, genellikle böbrek işlevlerinin bozulduğunu gösterir. Kreatinin seviyeleri, böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, böbrek enfeksiyonları veya böbrek taşları gibi çeşitli böbrek hastalıkları nedeniyle artabilir.

Kreatinin testi, böbrek hastalıklarının yanı sıra diğer sağlık sorunlarının teşhisi için çok önemlidir. Örneğin, dehidrasyon, kalp yetmezliği, kas yıkımı ve bazı kas hastalıkları yüksek kreatinin seviyeleriyle ilişkili olabilir. Böbrek dışı faktörler, kreatinin seviyelerini artırabilir.

Sonuç olarak, kreatinin test sonuçları, diğer klinik bulgular ve testlerle birlikte değerlendirilir ve hastalığın nedenini belirlemek ve uygun tedavi planını belirlemek için kullanılır. Kreatinin testi, bu nedenle böbrek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarının teşhisi için önemli bir araçtır ve genellikle böbrek işlevlerinin izlenmesinde kullanılır.

Kreatininlerin seviyesindeki değişimler kreatininlerin testi sayesinde anlaşılır. Böbrek fonksiyonlarının görevlerini yerine getiri getirmediği ve gerekli olan atılımları dışarı yapıp yapamadığı konusunda detaylı bilgi verilmesi açısından fayda sağlayan bir testtir. Böbrek işlevleri ile alakalı her konuda bu testler sayesinde bilgi alınabilmekte ve erken dönemde tedavilere başlanabilir.

READ  Boğaz Kültürü

Kreatinin Düzeylerinin Hangi Aralıklarda Bulunması İnsan Sağlığı İçin Risk Faktörüdür?

Kreatinin düzeyinin belirlenebilmesi yapılan kreatininlerin testi kişilerin böbreklerinin görevlerini doğru yapıp yapmadığı konusunda bilgi vermesi açısından önem taşır.

Kreatininlerin seviyesinin düşük olması sağlık sorunları oluştururken yüksek olması daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.  Bu nedenle belirlenmiş olan referans aralıklarının özellikle üstüne çıkması halinde insan sağlığı için risk faktörü oluşturması söz konusu olur.

Kreatinin Testi Fiyatları 2024

Testlerin fiyatları genel olarak sağlık kuruluşları ve kişilere göre değişiklik gösterir. Rutin kontroller içerisinde sigorta kapsamında ücretsiz olabiliyorken özel bir sağlık kuruluşunda istek üzerine yapılan testler farklı bir ücretlendirme sistemine tabii olabilir.

Bu nedenle mutlaka öncesinde uzman hekimlerle görüşülmesi önem taşır. Testlerin yanında ek bir işlem yapılıp yapılmaması da hastalara farklı fiyatlarla karşılaşılmasına neden olur.

Sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahip olan kreatinin testi, rutin kontrollerde yer alması gereken bir testtir. Kreatinin testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz.